logo.png
 
 
 
MENY
  AURA
  CONSULTING
  PÅ 
FACEBOOK


 

Audhild Mork, har 20 års erfaring med å bruke LØFT i endringsprosessar, både hos person og organisasjon.

LØFT er eit verktøy som hjelper oss å skape eit fremtidsfokus, og jobbe med korleis vi ønsker å ha det. Ofte bruker vi mest tid på å jobbe med problem, LØFT bidreg til at vi bruker meir tid på kva som skal til for å løyse. Istaden for å ha alle svar, dyktiggjerast vi til å stille løysingsfokuserte spørsmål.

LØFT kan blant anna brukast ved bedriftskulturbygging, arbeidsmiljøutvikling, konflikthandtering, veiledning, leiarutvikling, sjølvutvikling, teamutvikling osv.

Aura Consulting er einaste tilbydar av LØFT i Møre og Romsdal.
Audhild mork er sertifisert av ben furman.
og er hans representant i norge!

Arrangerer bedriftsinterne opplegg i LØFT tilpassa organisasjonen sitt behov, over kortare eller lengre intervall.


 

 

 

 

Aura Consulting arrangerte nasjonal LØFT konferanse i Molde i 2012.

http://www.youtube.com/watch?v=4FDdz0bglX8

 

Og LØFT konferanse i Nord Norge i 2013! Begge med Ben Furman og Gro Johnsrud Langslet!

 

.

OMTALAR
FRÅ DELTAKARANE

Klikk her for a lese omtalar
frå deltakarane.

REFERANSER

Klikk her for ei liste over 
mine referanser.