logo.png
 
 
 
MENY
  AURA
  CONSULTING
  PÅ 
FACEBOOK

Konflikthandtering

Konflikter er lunefulle og ikkje alltid enkelt å vite korleis ein skal handtere i ein travel arbeidskvardag. Konsekvensar ved å ikkje ta fatt i dei kan verte katastrofale. Aura Consulting har lang erfaring med personalkonflikter, og bruker løysingstilnærming. Eg er oppteken av at bedrifta bør få ein proaktiv kultur i forhold til konflikter, noko som må virke igjenkjennande for heile organisasjonen.

I tillegg til LØFT og bedriftskultur held eg gjerne og ofte foredrag om:

-  Motivasjon og arbeidsglede

-  Tenk nytt!

-  Kommunikasjon og samarbeid

-  Service, kundebehandling og kommunikasjon

-  Sjølvutvikling og lagutvikling

Alle foredrag har LØFT tenkemåten i seg! Det betyr at foredragshaldar har fokus på det som fungerer, og ønsker å få deltakaren til å snu tankane frå problem til løysing. 

OMTALAR
FRÅ DELTAKARANE

Klikk her for a lese omtalar
frå deltakarane.

REFERANSER

Klikk her for ei liste over 
mine referanser.