logo.png
 
 
 
MENY
  AURA
  CONSULTING
  PÅ 
FACEBOOK

FIRMAPROFIL

Det største produktet til Aura Consulting , er Audhild Mork.

Med hjarte for LØFT – er mitt varemerke

Som bestillarar av kompetanse, kan vi av og til gløyme at det er den spesifikke personen vi ynskjer.

Hjå Aura Consulting er det meg du får – men eg har eit stort nettverk – så eg kan bidra til engasjement frå fleire.

Eg veit at min stil er motiverande, at eg har ei praktisk tilnærming. Eg er også ein historiefortellar, slik at forteljingar vert knytte opp til mitt budskap.

Det vil ikkje verte gitt det same til ulike menneske og organisasjonar – men eg vil i best mulig grad innrette meg til bestillar sitt behov.

Eg brenn for det eg driv med – og det vil du merke på mitt engasjement!

Aura er med til du er nøgd…

OMTALAR
FRÅ DELTAKARANE

Klikk her for a lese omtalar
frå deltakarane.

REFERANSER

Klikk her for ei liste over 
mine referanser.