logo.png
 
 
 
MENY
  AURA
  CONSULTING
  PÅ 
FACEBOOK

Aura Consulting ønsker di tilbakemelding. Klikk her for å gi tilbakemelding.

REFERANSER

 1. Senter for flerspråklige barn og unge (FBU)Molde kommune - motivasjonsseminar
 2. Molde kommune - LØFTseminar for 80 ledere 2003
 3. Molde kommune - utvikling av ergo,fysio og rehab.avdelingen
 4. Molde kommune - LØFTseminar for barnehageansatte
 5. Molde kommune - LØFTseminar for alle lederne i pleie og omsorgsavdelingen
 6. Molde kommune- bedriftskulturanalyse brannavdelingen
 7. Molde kommune - bedriftskulturanalyse kulturavdelingen 2005/2006
 8. Molde kommune - coach for ledere
 9. Molde kommune - LØFT kurs Kviltorp skole 2007
 10. Molde kommune - LØFT kurs Kviltorp barnehage 2007
 11. Molde kommune - bedriftskulturbygging ved hjelp av LØFT 2009
 12. Molde kommune - plandag for helsetjenesten 2007
 13. Molde kommune - LØFT kurs for eiendomsavdelingen 2007
 14. Molde kommune - LØFT kurs med oppfølging for Bergmo omsorgssenter og sykehjem 2007
 15. Molde kommune - LØFT kurs for ny avdeling Bergmo omsorgssenter og sjukeheim 2007
 16. Molde kommune - coach for leder Bergmo omsorgssenter 2007/2008/2009/2010/2013/2014
 17. Molde kommune - ledersamling - bygge lederkultur Bergmo omsorgssenter 2008
 18. Molde kommune - LØFT kurs for alle tilsette ved Bergmo omsorgssenter - 2009
 19. Molde kommune - LØFT kurs for tilsette ved Bergmo omsorgssenter 2010
 20. Molde kommune - veileder for avdelingssykepleier 2011/2012
 21. Molde kommune - ledersamling Bergmo Omsorgssenter 2013
 22. Molde kommune - bedriftskulturprosess Bergmo og Kirkebakken omsorgssenter 2020
 23. Molde kommune - veileder for leder Kviltorp Barnehage 2008/2009/2010/2011
 24. Molde kommune - LØFTkurs Kirkebakken Omsorgssenter 2008
 25. Molde kommune - veileder for leder Glomstua omsorgssenter 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016/2017/2018
 26. Molde kommune - veileder for 2 oversykepleiere Glomstua Omsorgssenter 2016
 27. Molde kommune - LØFT kurs Glomstua Omsorgssenter 2010/2011
 28. Molde kommune - LØFT kurs Vågsetra Skole 2009
 29. Molde kommune - veileder for leder barn og unge 2010/2011
 30. Molde kommune - LØFT kurs barnevernsavdelingen 2010
 31. Molde kommune - LØFTkurs for foreldre Kviltorp/Sellanrå barnehage 2011
 32. Molde kommune - konflikthåndteringsprosess 2011
 33. Molde kommune - bedriftskulturjobbing service og informasjon 2011
 34. Molde kommune - bedriftskulturprosess Glomstua Omsorgssenter 2012/2013
 35. Molde kommune - LØFT kurs St.Sunniva barnehager 2013
 36. Molde kommune - LØFT kurs Skjevika skole 2013
 37. Molde kommune - Prosjekt "Barnevernet på sitt beste!" 2013/2014
 38. Molde kommune - Bergmo Ungdomsskole - LØFTkurs 2014
 39. Molde kommune - Skjevika barne og ungdomsskole - LØFT kurs 2013 og 2014
 40. Molde kommune - lederveiledning Hjelset barnehage 2014
 41. Molde kommune - lederveiledning Langmyra barnehage 2014
 42. Molde kommune - veileder LØFTIS prosjektet 2016/2017
 43. Molde kommune - veileder barnevernsleder 2016
 44. Molde kommune - lederveiledning Lillekollen Barnehage 2017/2018
 45. Molde kommune - Hauglegda Barnehager - 2018
 46. Nye Molde kommune - bedriftskultur 2019
 47. Kristiansund kommune - LØFTseminar for alle barnehagene i Krsund kommune
 48. Kristiansund kommune - Personalseminar for Opplæringssenteret
 49. Kristiansund kommune - Servicekontoret i "utvikle vår servicekultur"
 50. Kristiansund kommune - LØFTseminar for Servicekontoret og helseavdeling
 51. Kristiansund kommune - LØFTseminar for Atlanten Idrettspark
 52. Kristiansund kommune - LØFTforedrag for rehabiliteringsavdelingen
 53. Kristiansund kommune - LØFTkurs for psykiatritjenesten 2006
 54. Kristiansund kommune - bedriftskulturanalyse brann/redning 2006
 55. Kristiansund kommune - LØFTkurser for botjenesten 2007
 56. Kristiansund kommune - bedriftskulturbyggingsprosjekt Heinsa Barnehage 2010/2011
 57. Kristiansund kommune - veileder barnevernet 2012/2013/2014/15
 58. Kristiansund kommune - LØFT kurs botjenesten 2012
 59. Kristiansund kommune - LØFT kurs barneverntjenesten 2012
 60. Kristiansund kommune - LØFT kurs Interne tjenester 2013
 61. Vestnes kommune - bedriftskultur og ledelse
 62. Vestnes kommune - kommunikasjonsseminar , 4 ialt
 63. Vestnes kommune - Gardstunet barnehage - konfliktkurs 2006
 64. Vestnes kommune - LØFT kurs hjemmetjenesten og sykehjemmet 2010
 65. Vestnes kommune - LØFT kurs ledere og ansatte Barne og ungdomstjenesten 2012
 66. Skodje kommune - LØFTseminar for ledere
 67. Skodje kommune - oppfølging av LØFTarbeidet
 68. Skodje kommune - opplæring i LØFT for pedagogiske leiarar 2006
 69. Skodje kommune - LØFT kurs for ansatte ved skoler/barnehager
 70. Skodje kommune - LØFTforedrag barnehageforeldre 2007
 71. Skodje kommune - LØFTforedrag alle ansatte Rådhuset 2007
 72. Skodje kommune - LØFTkurs helseavdelingen 2007
 73. Skodje kommune - LØFTforedrag servicekontoret 2008
 74. Ørskog kommune - LØFTseminar administrativ og politisk ledergruppe 2008
 75. Ålesund kommune - BedriftskulturLØFT for Ålesund Voksenopplæringssenter
 76. Ålesund kommune - bedriftskulturanalyse virksomhet for særskilt opplæring og utvikling
 77. Ålesund kommune - foredrag for servicetorg og dok.senter
 78. Ålesund kommune - LØFT kurs Aspøya Omsorgssenter 2009
 79. Ålesund kommune - Arbeidsgledeforedrag, virksomhet Barn og Unge, indre 2010
 80. Ålesund kommune, LØFT kurs Spjelkavik Omsorgssenter 2010
 81. Ålesund kommune, coach 2 barnevernsteam 2011
 82. Ålesund kommune, LØFT kurs Virksomhet Barn og Unge, ytre 2011
 83. Ålesund kommune, LØFT kurs del II Aspøya Omsorgssenter 2011
 84. Ålesund kommune - LØFT kurs flyktningetjenesten 2014
 85. Ålesund kommune - LØFT kurs Hatlane Omsorgssenter - 2016
 86. Ålesund kommune - LØFT kurs Skarbøvika sykehjem - 2016
 87. Ålesund kommune - LØFT opplæring ledere pleie og omsorg 2017
 88. Sula kommune - Bedriftskulturprosess Måseide skule 2015
 89. Sula kommune - coach rektor Måseide skule 2016
 90. Ørsta kommune - LØFTseminar for barnehageledere
 91. Ørsta kommune - LØFTseminar for alle ansatte i barnehagene i Ørsta
 92. Ørsta kommune - LØFTkurs Kløverhagen barnehage 2006
 93. Ørsta kommune - bedriftskulturbygging Hovdebygda barnehage - prosess vår 2008
 94. Ørsta kommune - LØFT kurs 3 barnehager 2013
 95. Ørsta kommune - LØFT kurs Barnas Vel Barnehage 2014
 96. Ørsta kommune  LØFT opplæring leiarar barnehage 2021
 97. Fræna kommune - LØFTkurs for 2 barnehager 2006
 98. Fræna kommune - motivasjonsforedrag 2010
 99. Fræna kommune - LØFTopplæring Familie og Helsetenesta 2011
 100. Fræna kommune - veileder barneverntjenesten 2015/2016/2017/2018/2019/2020
 101. Eide kommune - LØFTkurs Eide barnehage 2013
 102. Aukra kommune - LØFT kurs Bergetippen Barnehage 2012 og 2013
 103. Midsund kommune - Bedriftskulturforedrag Inspirasjonskveld 2015
 104. Midsund kommune - LØFT for pleie og omsorg 2015
 105. Midsund kommune - Bedriftskulturforedrag Inspirasjonskveld 2019
 106. Sandøy kommune, Harøy skule, Bedriftskulturprosess 2015 / 2016
 107. Haram kommune - veiledning konflikthåndteringsprosess 2011 / 2012
 108. Haram kommune - veiledning psykiatritjenesten 2012
 109. Herøy kommune - LØFT kurs prosjekt Boligsosialt program 2006( for 100 tilsette)
 110. Herøy kommune - ny organisering eiendomsavdelinga, fokus på samarbeid og teambygging 2007
 111. Herøy kommune sosialavd. kommunikasjonskurs 2007
 112. Herøy kommune - LØFTopplæring ledere flere samlinger 2007
 113. Herøy kommune - veileder for sosialleder/barnevernleder 2007 / 2008 / 2009/ 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014
 114. Herøy kommune - veileder for boveileder 2007
 115. Herøy kommune - veileder sosialtenesten 2008/2009
 116. Herøy kommune - bedriftskulturbygging eigedomsavdelinga 2010
 117. Herøy kommune - LØFT kurs ledere familie og helseavdelingen 2016
 118. Herøy kommune - LØFT foredrag ansatte/personal skole/barnehage 2017
 119. Sande kommune . bedriftskulturbygging i butenestene 2015
 120. Sande kommune - bedriftskulturbygging Gjerdsvika Oppvekstsenter 2016
 121. Sande kommune- LØFT kurs foreldre i barnehage/skole 2017
 122. Sande kommune - LØFT kurs tilsette i alle barnehager 2017
 123. Sande kommune - veileder barnevernsleder 2017
 124. Sande kommune - LØFT for barnehager 2017
 125. Hareid kommune - LØFT opplæring leiarar 2010
 126. Hareid kommune - LØFT kurs ledere pleie og omsorg 2013
 127. Stranda kommune - LØFTopplæring leiarar 2007
 128. Norddal kommune - kommunikasjonskurs 2006
 129. Norddal kommune - LØFTkurs Valldal skole 2007
 130. Stordal, Stranda, Sykkylven og Norddal - LØFTkurs for lærere 2006
 131. Stranda og Sykkylven kommune - LØFTkurs barnehageansatte 2007
 132. Volda kommune - Volda ungdomskole - personalsamling 2008
 133. Volda kommune - LØFTopplæring skoleledere 2011
 134. Volda kommune - Rabben skule/SFO - LØFTkurs 2012
 135. Volda kommune - LØFT kurs for alle barnehagar 2016
 136. Nesset kommune - LØFTopplæring ledere 2012
 137. Nesset/Sunndal/Tingvoll Interkommunale barneverntjeneste - veileder 2014/2015
 138. Nesset kommune - veileder LØFTIS prosjektet 2016
 139. Sunndal kommune - veileder helse og sosialsjef 2016/2017
 140. Sunndal kommune - LØFT opplæring ledere helse og sosial 2017
 141. Sunndal kommune - bedriftskulturprosess Habiliteringstjenesten 2017/2018
 142. Sunndal kommune - coach leder hjemmetjenesten 2017
 143. Sunndal kommune - LØFT for ledere barn og familie 2018
 144. Averøy kommune - veiledning av leder 2008/2009
 145. Averøy kommune - bedriftskulturprosess Langøya Omsorgstenester 2009
 146. Averøy kommune - bedriftskulturprosess Averøy sykehjem 2014
 147. Averøy kommune - LØFT kurs Averøy sykehjem 2019
 148. Vanylven kommune - LØFT kurs for stabsavdelinga 2009
 149. Surnadal kommune - LØFT kurs for alle barnehageansatte 2010
 150. Sunndal kommune - coaching pleie og omsorgssjef 2016/2017
 151. Sunndal kommune - LØFT kurs ledere pleie og omsorg 2017
 152. Rauma kommune - LØFT kurs tjeneste barn unge 2010
 153. Selje kommune, Sogn og Fj - LØFT kurs for alle barnehageansatte 2007
 154. Selje kommune - LØFTkurs 2011
 155. Måløy kommune, Sogn og FJ. - LØFTkurs for Raudeberg skule 2007
 156. Førde kommune - NAV Førde - LØFT kurs 2008
 157. Førde kommune - psykiatritenesta - LØFT kurs 2008
 158. Luster kommune - Hafslo omsorgsteneste - LØFT kurs 2009
 159. Luster kommune - LØFTopplæring leiarar 2010
 160. Flora kommune - LØFT kurs Kontornettverk 2010
 161. Flora kommune - LØFTkurs kulturavdelinga 2010
 162. Flora kommune - LØFTkurs for alle barnehagane 2011
 163. Flora kommune - LØFTkurs for Kvardagsrehabilitering 2014
 164. Flora kommune - LØFT på Inspirasjonsdag etikk og kultur 2015
 165. Gloppen kommune - LØFTkurs alle barnehageansatte 2012
 166. Gloppen kommune - LØFT kurs Pleie og omsorg 2016
 167. Stryn kommune - leiarkultur pleie og omsorg 2021
 168. Oppdal kommune, Sør tr - Oppdal kulturhus, bygge bedriftskultur 2006
 169. Loppa kommune, Finnmark, LØFT kurs 2007
 170. Måsøy kommune, Finnmark, Bedriftskulturbygging 2010/2011
 171. Ballangen kommune, Nordland, LØFT kurs ledergruppen 2009
 172. Meløy kommune - LØFT for Meløy sykehjem 2015
 173. Bardu kommune, Troms - LØFTkurs med oppfølging pleie og omsorg 2007
 174. Balsfjord kommune - LØFTopplæring for lederne 2014
 175. Karlsøy kommune - LØFT opplæring 2019/2020
 176. Karlsøy kommune - Bedriftskulturprosess 2021
 177. Tromsø kommune, Troms - LØFTkurs for ansatte i hjemmetjenesten 2007
 178. Tromsø kommune - NordTromsøya barnehager - 6 barnehager bygger bedriftskultur 2009
 179. Tromsø kommune - coach leder barnehage 2009
 180. Tromsø kommune - motivasjonsforedrag Servicetorget 2009
 181. Tromsø kommune - NordTromsøya barnehager - 6 barnehager lærer LØFT 2010
 182. Tromsø kommune - FAU Bjerkaker skole LØFT kurs for foreldre 2010
 183. Tromsø kommune - Bjerkaker skole og Tromsø PPT, LØFT kurs 2010
 184. Tromsø kommune - LØFTopplæring Rehabiliteringsavdelingen 2010
 185. Tromsø kommune - Kommunikasjonskurs virksomhet Eiendom 2010
 186. Tromsø kommune - 2 dagers LØFT kurs for Omsorgstjenesten Fastlandet 2014
 187. Tromsø kommune - veileder for ledergruppe Omsorgstjenesten Fastlandet 2014/2015
 188. Tromsø kommune - LØFT i Ledelse for alle pedagogiske ledere i Tromsø kommune 2015
 189. Tromsø kommune - Tromsdalen skole - LØFT for alle ansatte + SFO 2018
 190. Tromsø kommune - Tromsdalen skole - Lederkulturbygging 2018
 191. Tromsø kommune - servicetorget - bedriftskultur 2019
 192. Trondheim kommune - Hallset skole - bedriftskultur/LØFT 2012
 193. Bergen kommune - Akrobaten Barnehage - LØFTkurs 2009
 194. Stord kommune - LØFTkurs for alle lederne 2009
 195. Stavanger kommune - LØFTkurs for hjemmehjelpstjenesten 2007
 196. Stavanger kommune - Bamsefaret Barnehage - LØFT kurs 2009
 197. Sandnes kommune - LØFT kurs 3 barnehager 2010
 198. Sandnes kommune, LØFT kurs for Riskatun barnehage 2011
 199. Sandnes kommune, oppfølgingskurs LØFT for Riskatun barnehage 2012
 200. Sandnes kommune - oppfølgingskurs LØFT 3 barnehager 2011
 201. Sandnes kommune - bedriftskulturprosess 2012/2013
 202. Sandnes kommune - coach leder senter for flerspråklige 2012
 203. Sandnes kommune - coach for ansatte senter for flerspråklige 2013
 204. Stavanger kommune - Qmarkå Barnehage - LØFTkurs 2010
 205. Ringebu kommune, Oppland - LØFT opplæring helse/omsorgstjenesten vår 2008
 206. Oslo kommune - LØFTkurs Kingosgate pleie og rehabiliteringssenter 2008
 207. Oslo kommune - LØFT kurs for Hasle skole 2011
 208. Drammen kommune - Bygging av servicekultur, Virksomhet Adminstrasjon og service 2010
 209. Siviladministrasjonen Hustad Leir - bedriftskulturforedrag
 210. Folkeuniversitetet i Møre og Romsdal - motivasjonsanalyser og bedriftskultur/ledelse, personalhåndtering FUMR -
 211. Folkeuniversitetet i Møre og Romsdal - rådgiver i 20% stilling i motivasjon,kommunikasjon og selvutvikling for AETAT
 212. Folkeuniverisitetet i Møre og Romsdal - lærer på salg/service kurs i Molde, Krsund og Ålesund
 213. Folkeuniversitetet i Møre og Romsdal - coach på etterutdanning for ledere
 214. Landssekretæriatet i Folkeuniversitetet - bedriftskultur
 215. Folkeuniversitetet i Finnmark - LØFTseminar
 216. Folkeuniversitetet i Finnmark - Strategiseminar
 217. Nesset Kraft - bedriftskultur seminar
 218. Nesset Kraft - bedriftskulturanalyse
 219. Nesset Kraft - LØFTsamtalen(utarbeidet medarbeidersamtaler med løsningsfokus)
 220. Økonomisenteret i Molde - bygge bedriftskultur
 221. Økonomisenteret i Molde - kommunikasjonsLØFT
 222. Aetat Møre og Romsdal - bedriftskulturforedrag
 223. Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal - omstilling og bedriftskultur
 224. Utdanningsforbundet i Herøy - foredrag om psykososialt arbeidsmiljø 2010
 225. Utdanningsforbundet Senja, LØFT foredrag 2015
 226. Kommuneforbundet i Møre og Romsdal - foredrag personallederrolla
 227. Fagforbundet i Vestnes - kommunikasjonsseminar
 228. Fagforbundet i Alta - LØFT kurs 2007
 229. Fagforbundet i Surnadal - LØFT kurs 2008
 230. Fagforbundet i Surnadal - LØFT kurs 2009
 231. Fagforbundet Aukra - LØFTkurs 2009
 232. Fagforbundet Aukra - LØFTkurs 2017
 233. Fagforbundet i Storfjord og Vestnes - motivasjonsforedrag 2014
 234. Fagforbundet Sogn og Fjordane - foredrag representantskapsmøte 2010
 235. Fagforbundet Sykkylven -Motivasjonsforedrag 2014
 236. Sykepleierforbundet Hareid og Ulstein - motivasjonsforedrag 2018
 237. Sykepleierforbundet i Møre og Romsdal/Trøndelag - Omstillingsforedrag 2018
 238. Reiselivslagets Landsforbund - motivasjonsseminar
 239. Arbeidsmiljøkonferansa i Møre og Romsdal - arbeidsmiljøforedrag
 240. Averøy næringsforum - service,kundebehandling og kommunikasjonkurs 2004
 241. Averøy næringsforum - service, kundebehandling og kommunikasjonskurs for handelsstanden i Eide 2008
 242. Fræna næringsforum - salg,service og kommunikasjonskurs
 243. Fræna næringsforum, kommunikasjonskurs 2007
 244. Fræna Næringsforum, motivasjonsforedrag julefrokost 2010
 245. Molde Næringsforum - LØFTkurs trainees 2010
 246. Molde Næringsforum - LØFTkurs trainess 2011
 247. Molde Næringsforum - LØFT kurs trainees 2013
 248. Molde Næringsforum LØFT kurs trainees 2015
 249. Molde Næringsforum - Jobbdagen vidaregående skoler 2017/2018
 250. Molde Næringsforum - Ledernettverk for kvinner - hvordan coache ansatte? 2017
 251. Molde Næringsforum - Jobbdagen - LØFT foredrag 2018
 252. Molde Næringsforum - bedriftskulturforedrag 2019
 253. Aukra Næringsforum - service og kundebehandlingskurs 2006
 254. Aukra Næringsforum - LØFT kurs for medlemsbedrifter 2008
 255. Sandøy Næringslag - arbeidsgledekurs 2009
 256. Vik næringsforening - LØFT for Opptur VIK i Sogn - 2008
 257. Sentio Analyse AS - utsjekking av kandidaters motivasjon ved tilsetting
 258. Vitusapotek Region Vest - LØFTseminar
 259. Coach i studiet for kompetanseutvikling og coaching i Møre og Romsdal 2004/2005/2006
 260. Veileder i studiet for coaching og relasjonsledelse 2007
 261. Menighetene i Rindal og Surndal - bedriftskulturanalyse
 262. Menighetene i Rindal og Surndal - LØFTseminar
 263. Menighetene i Rindal og Surndal - oppfølging av bedriftskulturanalysen 2006
 264. MOBOGaranti Molde - bedriftskulturanalyse
 265. MOBOgaranti Molde - oppfølging av bedriftskulturanalyse 2006
 266. Handelshuset Moldetorget - bygge bedriftskultur
 267. Roseby i Molde - Motivasjonsseminar
 268. AMfi regionsamling VEST - LØFT kurs 2014
 269. Amfi Ulsteinvik - motivasjonsLØFT 2014
 270. AMFI Nestunsenteret, Askøy og Os; LØFT kurs 2014
 271. Ulstein ITsenter - LØFTseminar
 272. 4H i Møre og Romsdal- motivasjonsseminar
 273. Møre og Romsdal fylke, landbruksavdelingen, servicekurs
 274. Rogaland fylkeskommune, personal og organisasjonsavd. - LØFTkurs 2007
 275. Pi`kasso frisørsalong Ålesund - motivasjonsforedrag
 276. Romsdalsk lærerstemne - LØFTkurs 2005, 2006 og 2007
 277. Trygdeetaten i Møre og Romsdal - LØFTkurs
 278. Molde Junior Chamber - foredrag
 279. Molde Junior Chamber - stressmestringsforedrag 2007
 280. Aukra Auto(flybussene i Molde) - service og kundebehandlingskurs
 281. Maritech Averøy - service, kommunikasjon og kundebehandlingskurs
 282. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTforedrag lærings og mestringskonferanse
 283. Helse Nordmøre og Romsdal - Kr.sund og Molde, LØFTkurs for å bygge endret kultur 2007
 284. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTkurs Skogsstua barnehage 2007
 285. Helse Nordmøre og Romsdal - motivasjonskurs for alle barnehagene 2007
 286. Helse Nordmøre og Romsdal - Veileder for styrer Skogsstua barnehage 2007
 287. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTkurs for laboratorieavdelingen i Molde 2007
 288. Helse Nordmøre og Romsdal - Oppfølgingskurs LØFT for laboratorieavdelingen Molde sykehus 2008
 289. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTforedrag barnehabiliteringsavdelingen Krsund sykehus 2008
 290. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTkurs Eide psykiatriske senter 2008
 291. Helse Nordmøre og Romsdal - veileder avdelingsleder Molde sykehus 2008
 292. Helse Nordmøre og Romsdal, LØFTforedrag pårørendeskolen, lærings-og mestringssenteret 2008
 293. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFT opplæring enhet for rehabilitering Molde sykehus 2010
 294. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTkurs for barnerehabilitering 2011
 295. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFT kurs fødeavdelinga 2011
 296. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTkurs kirurgisk avdeling Molde sykehus 2010
 297. Helse Sunnmøre, LØFT seminar Kvinneklinikken 2009
 298. Helse Sunnmøre - bygge bedriftskultur 2009/2010
 299. Helse Sunnmøre - LØFT kurs 2013
 300. Helse Sunnmøre - LØFT kurs kreftavdelinga Ålesund sykehus 2016
 301. Helse Nordmøre og Romsdal, LØFT kurs Kvinneklinikken 2009
 302. Helse Nordmøre og Romsdal - coach for leder 2011
 303. Helse Nordmøre og Romsdal - motivasjonsforedrag Diabeteskonferansen 2013
 304. Helse Nordmøre og Romsdal Aura Rehabiliteringssenter - LØFT kurs 2014
 305. Helse Møre og Romsdal, veiledning ledere Medisinsk teknisk avdeling 2015
 306. Helse Nordmøre og Romsdal LØFT foredrag rehab 2014
 307. Helse Møre og Romsdal - LØFT foredrag medisinsk sengepost 2016
 308. Helse Møre og Romsdal, avd rus/psyk  - veileder ledergruppen 2017/2018/2019/2020
 309. Helse Møre og Romsdal, teamkoordinatorer, veiledning 2020
 310. Norengros Ødegaard Ålesund - motivasjonsforedrag
 311. Scandic hotell - Ålesund - motivasjonsforedrag 2006
 312. Scandic hotell - Ålesund - LØFTkurs med oppfølging for avdelingslederne 2007
 313. Høgskolen i Molde - lærer etikk i arbeidslivet
 314. Høgskolen i Molde - LØFTforleser i studiet Sport Management 2006, 2007, 2008, 2009 og 2010
 315. Høgskolen i Molde - evalueringsprosess ny administrativ organisering 2008
 316. Høgskolen i Molde - teamarbeid for traineebedrifter - avdelings for oppsøkende virksomhet 2008
 317. Høgskolen i Molde - konflikthåndtering, undervisning vernepleieutdanningen 2011
 318. Høgskolen i Molde - LØFT lederopplæring 2017
 319. Høgskolen i Ålesund - foredrag lederteamet 2007
 320. Høgskolen i Tromsø - konflikthåndteringskurs for studielederne 2007
 321. Høgskolen i Bergen - lærerutdanningen - LØFT innføring 2014
 322. Universitetet i Tromsø - LØFTkurs for ITavdelingen 2010
 323. Universitetet i Bergen, bedriftskulturprosess med LØFT, institutt for geovitenskap 2010
 324. Romsdal videregående skole - LØFTkurs 2006
 325. Gand videregående skole, Sandnes - LØFT kurs 2008
 326. Sykkylven videregående skole - LØFTseminar 2009
 327. Rauma Folkehøgskole - bygging av bedriftskultur 2007
 328. Molde Folkehøgskole - foredrag 2016
 329. Molde Folkehøgskole - LØFTforedrag 2017
 330. Molde Folkehøgskole - LØFT foredrag 2019
 331. Molde Folkehgskole - LØFT foredrag 2020/2021
 332. Lederne for alle servicekontorene i Møre og Romsdal - hvordan jobbe med arbeidsmiljø 2006
 333. Servicekontorkonferansen i Møre og romsdal, motivasjonsforedrag 2007
 334. Diakonhjemmet høgskole/sykehus Oslo, Kroppskunnskapingsprosjektet, LØFT opplæring 2006
 335. Torabu AS - LØFT kurs 2006
 336. Bergmoprodukter Molde - LØFT kurs 2008
 337. Tromsø ASVO og andre ASVObedrifter i Troms- LØFTopplæring våren 2008
 338. Trollheim Vekst - 3 dagers kursing støttearbeidere 2008
 339. Trollheim Vekst - LØFTkurs lederne 2008
 340. NAV Kristiansund Kick Off 2006
 341. Stranda Møbelarbeiderforeining - Kommunikasjonskurs 2006
 342. Rolls Royce Brattvåg - motivasjonsforedrag 2006
 343. Utdanningsdirektoratet, coach for leder 2007
 344. 8.mars tale Sykkylven "Ei oppLØFTa kvinne!" 2007
 345. Dysleksiforeningen i Møre og Romsdal - LØFTforedrag 2007
 346. MSforeninga i Møre og Romsdal - LØFTforedrag 2008
 347. MS foreninga Trondheim og Omegn- foredrag 2014
 348. MS foreninga nord og Sør Trøndelag, motivasjonsforedrag 2015
 349. FUNKIS Møre og Romsdal - foredrag 2020
 350. Kystverket, administrasjonsavdelingen, kommunikasjonsseminar 2007
 351. Kystverket, juridisk avdeling, LØFTkurs 2007
 352. Kystverket Midt-Norge LØFT kurs 2008
 353. Kystverket Midt - Norge - LØFTimplementering( prosjekt 2008 og 2009)
 354. Finnmark Teknikk og Nordkyn Vindmølleorganisasjon - LØFTkurs 2007
 355. Incestsenteret i Møre og Romsdal - LØFTkurs 2007
 356. Romsdal Regionråd - ROR barnevernsprosjekt, veileder for lederne 2007/2008/2009/2010/2011/2012
 357. Vegsund foreldrelagsbarnehage ,Ålesund- LØFT kurs 2008
 358. Romsdals Budstikke - coach for leder 2008
 359. MCB Tendos Herøy - LØFTkurs 2008
 360. Kvinner i Vekst - Kvinnekonferansen i Ålesund - foredrag "den løsningsfokuserte kvinne" 2008
 361. Møre og Romsdal Røde Kors - barnehjelpen - LØFTforedrag 2008
 362. Møre og Romsdal Rødkors, omsorg - LØFTforedrag 2009
 363. Møre og Romsdal Røde Kors, Brattvåg - LØFT foredrag 2009
 364. Møre og Romsdal Røde Kors - foredrag årsmøttet 2011
 365. Møre og Romsdal Røde Kors LØFT foredrag 2013
 366. Visma Services International, avd Sunnmøre - LØFTforedrag 2008
 367. Visma Services - endringsprosess med bruk av LØFT 2010
 368. JASE enkeltmannsforetak - veiledning av leder 2008/2009
 369. Helse Innlandet(Gjøvik), rehabiliteringsavdelingen - LØFTseminar 2009
 370. Helse Innlandet(Hamar), rehabiliteringsavdelingen - LØFTkurs 2009
 371. Helse Innlandet(Hamar), rehabiliteringsavdelingen - LØFTutviklingsprosess 2009
 372. Helse Innlandet, ledergruppen - LØFT kurs 2009
 373. Helse Innlandet, Granheim Lungesykehus - LØFTseminar 2009
 374. Helse Innlandet, rehabiliteringsavdelingen - bedriftskulturprosess med LØFT 2010
 375. Private barnehager Stange kommune - LØFTkurs 2009
 376. Kvinnenettverket i Møre og Romsdal AP - selvtillitsbygging 2009
 377. Møre og Romsdal Bygdekvinnelag - inspirasjonsforedrag 2009
 378. NOKLUS Sunnmøre( Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus) - arbeidsgledeforedrag 2009
 379. NAV Herøy- etablering av nytt kontor - LØFTprosess med veiledning 2009/2010
 380. NAV Herøy - veiledning av ansatte 2013
 381. NAV Vestnes - teamveiledning 2009
 382. Transportbransjens opplæringskontor - LØFTforedrag 2009
 383. Lastebileigerforbundet Møre og Romsdal - arbeidsgledeforedrag 2011
 384. Universitetet i Tromsø - LØFT kurs for alle 3 kull ved Bedriftskulturstudiet 2009
 385. Molde Næringsforum - LØFT for Trainees 2009
 386. BUFetat Møre og Romsdal - teamveileder 2009
 387. BUFetat Møre og Romsdal - veileder for leder 2011/2012
 388. Plassebakken Barnehage - Bedriftskultur/visjonsbygging høst 2009/2010
 389. Plassebakken Barnehage - leder og teamcoaching 2009/2010
 390. Plassebakken Barnehage - LØFTkurs 2011/2019
 391. Plassebakken Barnehage - LØFTkurs og veiledning 2013
 392. Plassebakken Barnehage - Coorporation Training program - veiledning 2017
 393. HerøyLØFTET - LØFTkurs 2009
 394. Rusbehandling Midt Norge/Veksthuset i Molde - LØFT kurs 2009/2013
 395. Rusbehandling Midt Norge/Molde Behandlingssenter - veileder alle ansatte inkl ledelse 2012/2013
 396. Rusbehandling Midt Norge/ Molde Behandlingssenter - veileder ledergruppa 2014/2015/2016
 397. Rusbehandling Midt Norge(Molde og Ålesund behandlingssentre) - veileder 2017/2018/2019
 398. Visma Services Norge - LØFTkurs 2009
 399. Visma Services Norge - personalsamling 2010
 400. Forum for offentlig service - Bedriftskulturforedrag Servicekonferansen Gardermoen 2009
 401. Blåtinden Barnehage, Ulsteinvik - LØFTkurs 2010
 402. Remiks Tromsø via HSR Management - foredrag 2010
 403. Moldebadet - bedriftskultur og teambygging 2010
 404. Kvinner i farta via HSR Management Tromsø 2010
 405. Finnmarkskonferansen 2010 - foredrag 2010
 406. Fylkesmannen i Møre og Romsdal - foredrag stressmestring 2010
 407. Fylkesmannen i Møre og Romsdal - LØFT kurs 2017
 408. Troms Fylkeskommune - Ungdomstinget - foredrag 2016
 409. Troms Fylkeskommune - Verdensdagen for psykisk helse 2017
 410. Troms Fylkeskommune - Elevrådskonferansen 2019
 411. Verdensdagen for psykisk helse - foredrag - hvordan skape løsningsfokusert kultur 2010
 412. Krisesenteret i Molde - LØFTopplæring 2011
 413. Krisesenteret Molde og Omegn - Kulturbygging ved LØFT 2018
 414. Krisesenteret Molde og Omegn - veileder 2018
 415. Krisesenteret Nordmøre - veileder 2018/2019
 416. Rusettervernet i Sogn Og Fjordane - LØFTkurs 2011
 417. Rusettervernet i Sogn og Fjordane - nytt LØFTkurs 2011
 418. Rusettervernet i Sogn og Fjordane - LØFT på ledersamling 2017
 419. Molde og omegn brystkreftforening - InspirasjonsLØFT 2011
 420. Norsk Polarinstitutt - konflikthåndteringskurs 2011
 421. Norsk Polarinstitutt - bedriftskulturens betydning for arbeidsglede 2011
 422. Norsk Polarinstitutt - coach leder 2012
 423. Sparebank1 Midt Norge - foredrag Ledere som kulturbærere 2011
 424. Sparebank1 Midt Norge - foredrag tillitsvalgte - hvordan skape bedriftskultur 2011
 425. Ulmatec(Ulstein Marine Technology)foredrag Motivasjon skaper bedriftskultur! 2011
 426. MS foreninga i Molde - LØFTforedrag 2011
 427. Landsforeningen for overvektige - Motivasjonskurs og Zumbatrening 2012/2013/2014
 428. Molde og Romsdal Brystkreftforening - foredrag årsmøtet M og R 2013
 429. Handelshuset Moldetorget - bedriftskultur prosess/kursrekke 2012
 430. Moldetorget - bedriftskulturprosess 2016
 431. Moldetorget - foredrag kultur 2019/2020
 432. Ekrehagen barnehage, Tromsø - innføringskurs i LØFT 2010 - oppfølgingskurs 2012
 433. Rabben barnehage, Rauma - LØFT kurs 2012
 434. Mafoss - forening for Maritime bedrifter på Sunnmøre - LØFTkurs 2012
 435. Apotek 1 - LØFTkurs 2012
 436. Ulstein Verft - bedriftskulturbygging 2012
 437. Ulstein Verft - LØFT opplæring potensielle ledere 2013
 438. LINK - mottak LØFT kurs Volda/Ulstein 2012
 439. Nygiv Prosjektet Finnmark - LØFT kurs 2013
 440. Kjærinngløftet Porsanger - LØFT kurs 2013
 441. NAV Troms - LØFT kurs NAV ledere 2013
 442. NAV Tromsø - LØFT kurs NAV avdelingsledere/veiledere 2013
 443. NAV Trondheim - LØFT kurs 2013
 444. Hustadmarmor A/S - foredrag 2013
 445. Franzefoss - Hareid - LØFT kurs 2013
 446. LINK Vestnes(asylmottak) - coach 2013
 447. Posten Sunnmøre og Nordfjord - bedriftskultur og LØFT ledere 2013
 448. Inspiranor - LØFT kurs Lakselv i Finnmark 2013
 449. Nordreisa ASVO - LØFT kurs 2013
 450. Alle ASVO bedrifter i Troms - 2 dagers LØFT kurs 2013
 451. Nasjonal Inspirasjonskonferanse - MS forbundet LØFTforedarg 2013
 452. Kvinnenettverk Arktis samling Svalbard 2013
 453. Barent Woman Without Borders - samling Murmansk 2012 og Senja 2013
 454. MOBARN - private barnehager i Molde LØFT kurs 2013
 455. LUIN - skole/barnehageledernettverk i Nordfjord - Bedriftskulturforedrag 2014
 456. Nordvestforum - LØFT på deres Lederutviklingsprogram vår/høst 2014/2015
 457. Norsk Dermatologisk forening - motivasjonforedrag landskonferanse 2014
 458. FFO - motivasjonsforedrag 2014
 459. Handelshuset Førde - foredrag alle butikksjefane 2014
 460. Eiendomsmegler Vest - motivasjonsforedrag 2015
 461. Årølia barnehage, Espira - veileder leder 2015
 462. Din Utvikling, Tromsø - LØFT kurs 2015
 463. Espira Årø barnehage - coach for leder 2015
 464. GNIST barnehage Hareid - LØFT opplæring 2015
 465. GNIST barnehage Hareid -LØFT kurs foreldre 2016
 466. GNIST barnehage Hareid - LØFT kurs 2019
 467. GNIST barnehage Ratvika - LØFT opplæring 2015
 468. GNIST barnehage Støylane - LØFT opplæring 2015
 469. GNIST barnehage Støylane - LØFT kurs foreldre 2016
 470. GNIST barnehage Nordstrand - LØFT opplæring 2015
 471. GNIST barnehage Nordstrand - LØFTkurs foreldre 2016
 472. GNIST barnehage Nordstrand - LØFT oppfølgingskurs 2017
 473. Gnist barnehage Hareid - LØFTkurs 2019
 474. West Elektro, Kristiansund - Motivasjonsforedrag 2015
 475. Almegjordet Barnehage, Ulsteinvik - Bedriftskulturprosess 2015
 476. Almegjordet barnehage, Ulsteinvik - veileder 2016
 477. Høddvollbarnehagen, Ulsteinvik - LØFT for foreldre 2015
 478. Høddvollbarnehagen, Ulsteinvik - LØFT opplæring 2017
 479. Haugenstykket Barnehage. Tromsø - LØFTkurs 2016
 480. Posten - foredrag Storledersamling Midt Norge 2015
 481. Posten - LØFT opplæring ledergruppe 2016
 482. Posten - personalmøter 4 avdelinger 2017
 483. Posten - bedriftskultur 2019
 484. Posten - leiarkultur 2020/2021/2022
 485. Tromsø Idrettsråd - foredrag Inkluderingskonferansen 2016
 486. LINK Søre Sunnmøre - LØFT kurs 2016
 487. LINK Søre Sunnmøre - veileder 2016
 488. LINK Søre Sunnmøre - Coorporationtraining program 2017
 489. Møre og Romsdal Reumatikerforening - foredrag 2016
 490. Sparebank 1 Midt Norge - foredrag 2016
 491. Mental helse Møre og Romsdal - motivasjonsforedrag 2016
 492. Serit Møre - Organisasjons og lederutviklingsprosess 2017/2018(2019
 493. Oslo Handelsgymnasium - LØFT kurs 2017
 494. Norges Speiderforbund - coaching speidersjef 2017/2018
 495. Møre og Romsdal Blindeforbund - LØFTforedrag 2017
 496. Coach for Hilde Erlandsen - LØFT i masterstudium 2017/2018
 497. Norsk fysioterapiforbund - kulturforedrag 2019
 498. Fjord Arbeiderparti - bedriftskulturforedrag 2019
 499. Reumatiskerforbundet - foredrag 2019
 500. Sunnmøre Museum - LØFT prosess 2018
 501. Luggen Frisørkjede - Molde/Ålesund - LØFT opplæring for ledere 2019
 502. Luggen - lederveiledning 2020
 503. R & M Shipinterior - Bedriftskultur foredrag 2019
 504. Fagforbundet Møre og Romsdal  - LØFT kurs 2019
 505. Molde fotball - LØFT og motivasjonsseminar - 2018/2019
 506. Krisesenteret Nordmøre - veiledning 2019
 507. Krisesenteret Molde - veiledning 2019
 508. Lederne Sør Varanger - bedriftskultur 2020
 509. Interkommunalt PPT Sunnmøre - LØFT kurs 2020
 510. AMFI Roseby - bedriftskultur 2020
 511. Familievernkontoret Tromsø - bedriftskultursamling 2020
 512. Møre og Romsdal Fylkeskommune - ungdommens Fylkesting - foredrag 2020
 513. Nordmøre museum - organisasjonskulturens betydning 2021
 514. Avfallsforum Møre og Romsdal - kundeservice foredrag 2021

OMTALAR
FRÅ DELTAKARANE

Klikk her for a lese omtalar
frå deltakarane.

REFERANSER

Klikk her for ei liste over 
mine referanser.