logo.png
 
 
 
MENY
  AURA
  CONSULTING
  PÅ 
FACEBOOK

Aura Consulting ønsker di tilbakemelding. Klikk her for å gi tilbakemelding.

REFERANSER

 1. Senter for flerspråklige barn og unge (FBU)Molde kommune - motivasjonsseminar
 2. Molde kommune - LØFTseminar for 80 ledere 2003
 3. Molde kommune - utvikling av ergo,fysio og rehab.avdelingen
 4. Molde kommune - LØFTseminar for barnehageansatte
 5. Molde kommune - LØFTseminar for alle lederne i pleie og omsorgsavdelingen
 6. Molde kommune- bedriftskulturanalyse brannavdelingen
 7. Molde kommune - bedriftskulturanalyse kulturavdelingen 2005/2006
 8. Molde kommune - coach for ledere
 9. Molde kommune - LØFT kurs Kviltorp skole 2007
 10. Molde kommune - LØFT kurs Kviltorp barnehage 2007
 11. Molde kommune - bedriftskulturbygging ved hjelp av LØFT 2009
 12. Molde kommune - plandag for helsetjenesten 2007
 13. Molde kommune - LØFT kurs for eiendomsavdelingen 2007
 14. Molde kommune - LØFT kurs med oppfølging for Bergmo omsorgssenter og sykehjem 2007
 15. Molde kommune - LØFT kurs for ny avdeling Bergmo omsorgssenter og sjukeheim 2007
 16. Molde kommune - coach for leder Bergmo omsorgssenter 2007/2008/2009/2010/2013/2014
 17. Molde kommune - ledersamling - bygge lederkultur Bergmo omsorgssenter 2008
 18. Molde kommune - LØFT kurs for alle tilsette ved Bergmo omsorgssenter - 2009
 19. Molde kommune - LØFT kurs for tilsette ved Bergmo omsorgssenter 2010
 20. Molde kommune - veileder for avdelingssykepleier 2011/2012
 21. Molde kommune - ledersamling Bergmo Omsorgssenter 2013
 22. Molde kommune - veileder for leder Kviltorp Barnehage 2008/2009/2010/2011
 23. Molde kommune - LØFTkurs Kirkebakken Omsorgssenter 2008
 24. Molde kommune - veileder for leder Glomstua omsorgssenter 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016/2017/2018
 25. Molde kommune - veileder for 2 oversykepleiere Glomstua Omsorgssenter 2016
 26. Molde kommune - LØFT kurs Glomstua Omsorgssenter 2010/2011
 27. Molde kommune - LØFT kurs Vågsetra Skole 2009
 28. Molde kommune - veileder for leder barn og unge 2010/2011
 29. Molde kommune - LØFT kurs barnevernsavdelingen 2010
 30. Molde kommune - LØFTkurs for foreldre Kviltorp/Sellanrå barnehage 2011
 31. Molde kommune - konflikthåndteringsprosess 2011
 32. Molde kommune - bedriftskulturjobbing service og informasjon 2011
 33. Molde kommune - bedriftskulturprosess Glomstua Omsorgssenter 2012/2013
 34. Molde kommune - LØFT kurs St.Sunniva barnehager 2013
 35. Molde kommune - LØFT kurs Skjevika skole 2013
 36. Molde kommune - Prosjekt "Barnevernet på sitt beste!" 2013/2014
 37. Molde kommune - Bergmo Ungdomsskole - LØFTkurs 2014
 38. Molde kommune - Skjevika barne og ungdomsskole - LØFT kurs 2013 og 2014
 39. Molde kommune - lederveiledning Hjelset barnehage 2014
 40. Molde kommune - lederveiledning Langmyra barnehage 2014
 41. Molde kommune - veileder LØFTIS prosjektet 2016/2017
 42. Molde kommune - veileder barnevernsleder 2016
 43. Molde kommune - lederveiledning Lillekollen Barnehage 2017/2018
 44. Molde kommune - Hauglegda Barnehager - 2018
 45. Kristiansund kommune - LØFTseminar for alle barnehagene i Krsund kommune
 46. Kristiansund kommune - Personalseminar for Opplæringssenteret
 47. Kristiansund kommune - Servicekontoret i "utvikle vår servicekultur"
 48. Kristiansund kommune - LØFTseminar for Servicekontoret og helseavdeling
 49. Kristiansund kommune - LØFTseminar for Atlanten Idrettspark
 50. Kristiansund kommune - LØFTforedrag for rehabiliteringsavdelingen
 51. Kristiansund kommune - LØFTkurs for psykiatritjenesten 2006
 52. Kristiansund kommune - bedriftskulturanalyse brann/redning 2006
 53. Kristiansund kommune - LØFTkurser for botjenesten 2007
 54. Kristiansund kommune - bedriftskulturbyggingsprosjekt Heinsa Barnehage 2010/2011
 55. Kristiansund kommune - veileder barnevernet 2012/2013/2014/15
 56. Kristiansund kommune - LØFT kurs botjenesten 2012
 57. Kristiansund kommune - LØFT kurs barneverntjenesten 2012
 58. Kristiansund kommune - LØFT kurs Interne tjenester 2013
 59. Vestnes kommune - bedriftskultur og ledelse
 60. Vestnes kommune - kommunikasjonsseminar , 4 ialt
 61. Vestnes kommune - Gardstunet barnehage - konfliktkurs 2006
 62. Vestnes kommune - LØFT kurs hjemmetjenesten og sykehjemmet 2010
 63. Vestnes kommune - LØFT kurs ledere og ansatte Barne og ungdomstjenesten 2012
 64. Skodje kommune - LØFTseminar for ledere
 65. Skodje kommune - oppfølging av LØFTarbeidet
 66. Skodje kommune - opplæring i LØFT for pedagogiske leiarar 2006
 67. Skodje kommune - LØFT kurs for ansatte ved skoler/barnehager
 68. Skodje kommune - LØFTforedrag barnehageforeldre 2007
 69. Skodje kommune - LØFTforedrag alle ansatte Rådhuset 2007
 70. Skodje kommune - LØFTkurs helseavdelingen 2007
 71. Skodje kommune - LØFTforedrag servicekontoret 2008
 72. Ørskog kommune - LØFTseminar administrativ og politisk ledergruppe 2008
 73. Ålesund kommune - BedriftskulturLØFT for Ålesund Voksenopplæringssenter
 74. Ålesund kommune - bedriftskulturanalyse virksomhet for særskilt opplæring og utvikling
 75. Ålesund kommune - foredrag for servicetorg og dok.senter
 76. Ålesund kommune - LØFT kurs Aspøya Omsorgssenter 2009
 77. Ålesund kommune - Arbeidsgledeforedrag, virksomhet Barn og Unge, indre 2010
 78. Ålesund kommune, LØFT kurs Spjelkavik Omsorgssenter 2010
 79. Ålesund kommune, coach 2 barnevernsteam 2011
 80. Ålesund kommune, LØFT kurs Virksomhet Barn og Unge, ytre 2011
 81. Ålesund kommune, LØFT kurs del II Aspøya Omsorgssenter 2011
 82. Ålesund kommune - LØFT kurs flyktningetjenesten 2014
 83. Ålesund kommune - LØFT kurs Hatlane Omsorgssenter - 2016
 84. Ålesund kommune - LØFT kurs Skarbøvika sykehjem - 2016
 85. Ålesund kommune - LØFT opplæring ledere pleie og omsorg 2017
 86. Sula kommune - Bedriftskulturprosess Måseide skule 2015
 87. Sula kommune - coach rektor Måseide skule 2016
 88. Ørsta kommune - LØFTseminar for barnehageledere
 89. Ørsta kommune - LØFTseminar for alle ansatte i barnehagene i Ørsta
 90. Ørsta kommune - LØFTkurs Kløverhagen barnehage 2006
 91. Ørsta kommune - bedriftskulturbygging Hovdebygda barnehage - prosess vår 2008
 92. Ørsta kommune - LØFT kurs 3 barnehager 2013
 93. Ørsta kommune - LØFT kurs Barnas Vel Barnehage 2014
 94. Fræna kommune - LØFTkurs for 2 barnehager 2006
 95. Fræna kommune - motivasjonsforedrag 2010
 96. Fræna kommune - LØFTopplæring Familie og Helsetenesta 2011
 97. Fræna kommune - veileder barneverntjenesten 2015/2016/2017/2018/2019
 98. Eide kommune - LØFTkurs Eide barnehage 2013
 99. Aukra kommune - LØFT kurs Bergetippen Barnehage 2012 og 2013
 100. Midsund kommune - Bedriftskulturforedrag Inspirasjonskveld 2015
 101. Midsund kommune - LØFT for pleie og omsorg 2015
 102. Midsund kommune - Bedriftskulturforedrag Inspirasjonskveld 2019
 103. Sandøy kommune, Harøy skule, Bedriftskulturprosess 2015 / 2016
 104. Haram kommune - veiledning konflikthåndteringsprosess 2011 / 2012
 105. Haram kommune - veiledning psykiatritjenesten 2012
 106. Herøy kommune - LØFT kurs prosjekt Boligsosialt program 2006( for 100 tilsette)
 107. Herøy kommune - ny organisering eiendomsavdelinga, fokus på samarbeid og teambygging 2007
 108. Herøy kommune sosialavd. kommunikasjonskurs 2007
 109. Herøy kommune - LØFTopplæring ledere flere samlinger 2007
 110. Herøy kommune - veileder for sosialleder/barnevernleder 2007 / 2008 / 2009/ 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014
 111. Herøy kommune - veileder for boveileder 2007
 112. Herøy kommune - veileder sosialtenesten 2008/2009
 113. Herøy kommune - bedriftskulturbygging eigedomsavdelinga 2010
 114. Herøy kommune - LØFT kurs ledere familie og helseavdelingen 2016
 115. Herøy kommune - LØFT foredrag ansatte/personal skole/barnehage 2017
 116. Sande kommune . bedriftskulturbygging i butenestene 2015
 117. Sande kommune - bedriftskulturbygging Gjerdsvika Oppvekstsenter 2016
 118. Sande kommune- LØFT kurs foreldre i barnehage/skole 2017
 119. Sande kommune - LØFT kurs tilsette i alle barnehager 2017
 120. Sande kommune - veileder barnevernsleder 2017
 121. Sande kommune - LØFT for barnehager 2017
 122. Hareid kommune - LØFT opplæring leiarar 2010
 123. Hareid kommune - LØFT kurs ledere pleie og omsorg 2013
 124. Stranda kommune - LØFTopplæring leiarar 2007
 125. Norddal kommune - kommunikasjonskurs 2006
 126. Norddal kommune - LØFTkurs Valldal skole 2007
 127. Stordal, Stranda, Sykkylven og Norddal - LØFTkurs for lærere 2006
 128. Stranda og Sykkylven kommune - LØFTkurs barnehageansatte 2007
 129. Volda kommune - Volda ungdomskole - personalsamling 2008
 130. Volda kommune - LØFTopplæring skoleledere 2011
 131. Volda kommune - Rabben skule/SFO - LØFTkurs 2012
 132. Volda kommune - LØFT kurs for alle barnehagar 2016
 133. Nesset kommune - LØFTopplæring ledere 2012
 134. Nesset/Sunndal/Tingvoll Interkommunale barneverntjeneste - veileder 2014/2015
 135. Nesset kommune - veileder LØFTIS prosjektet 2016
 136. Sunndal kommune - veileder helse og sosialsjef 2016/2017
 137. Sunndal kommune - LØFT opplæring ledere helse og sosial 2017
 138. Sunndal kommune - bedriftskulturprosess Habiliteringstjenesten 2017/2018
 139. Sunndal kommune - coach leder hjemmetjenesten 2017
 140. Sunndal kommune - LØFT for ledere barn og familie 2018
 141. Averøy kommune - veiledning av leder 2008/2009
 142. Averøy kommune - bedriftskulturprosess Langøya Omsorgstenester 2009
 143. Averøy kommune - bedriftskulturprosess Averøy sykehjem 2014
 144. Vanylven kommune - LØFT kurs for stabsavdelinga 2009
 145. Surnadal kommune - LØFT kurs for alle barnehageansatte 2010
 146. Sunndal kommune - coaching pleie og omsorgssjef 2016/2017
 147. Sunndal kommune - LØFT kurs ledere pleie og omsorg 2017
 148. Rauma kommune - LØFT kurs tjeneste barn unge 2010
 149. Selje kommune, Sogn og Fj - LØFT kurs for alle barnehageansatte 2007
 150. Selje kommune - LØFTkurs 2011
 151. Måløy kommune, Sogn og FJ. - LØFTkurs for Raudeberg skule 2007
 152. Førde kommune - NAV Førde - LØFT kurs 2008
 153. Førde kommune - psykiatritenesta - LØFT kurs 2008
 154. Luster kommune - Hafslo omsorgsteneste - LØFT kurs 2009
 155. Luster kommune - LØFTopplæring leiarar 2010
 156. Flora kommune - LØFT kurs Kontornettverk 2010
 157. Flora kommune - LØFTkurs kulturavdelinga 2010
 158. Flora kommune - LØFTkurs for alle barnehagane 2011
 159. Flora kommune - LØFTkurs for Kvardagsrehabilitering 2014
 160. Flora kommune - LØFT på Inspirasjonsdag etikk og kultur 2015
 161. Gloppen kommune - LØFTkurs alle barnehageansatte 2012
 162. Gloppen kommune - LØFT kurs Pleie og omsorg 2016
 163. Oppdal kommune, Sør tr - Oppdal kulturhus, bygge bedriftskultur 2006
 164. Loppa kommune, Finnmark, LØFT kurs 2007
 165. Måsøy kommune, Finnmark, Bedriftskulturbygging 2010/2011
 166. Ballangen kommune, Nordland, LØFT kurs ledergruppen 2009
 167. Meløy kommune - LØFT for Meløy sykehjem 2015
 168. Bardu kommune, Troms - LØFTkurs med oppfølging pleie og omsorg 2007
 169. Balsfjord kommune - LØFTopplæring for lederne 2014
 170. Tromsø kommune, Troms - LØFTkurs for ansatte i hjemmetjenesten 2007
 171. Tromsø kommune - NordTromsøya barnehager - 6 barnehager bygger bedriftskultur 2009
 172. Tromsø kommune - coach leder barnehage 2009
 173. Tromsø kommune - motivasjonsforedrag Servicetorget 2009
 174. Tromsø kommune - NordTromsøya barnehager - 6 barnehager lærer LØFT 2010
 175. Tromsø kommune - FAU Bjerkaker skole LØFT kurs for foreldre 2010
 176. Tromsø kommune - Bjerkaker skole og Tromsø PPT, LØFT kurs 2010
 177. Tromsø kommune - LØFTopplæring Rehabiliteringsavdelingen 2010
 178. Tromsø kommune - Kommunikasjonskurs virksomhet Eiendom 2010
 179. Tromsø kommune - 2 dagers LØFT kurs for Omsorgstjenesten Fastlandet 2014
 180. Tromsø kommune - veileder for ledergruppe Omsorgstjenesten Fastlandet 2014/2015
 181. Tromsø kommune - LØFT i Ledelse for alle pedagogiske ledere i Tromsø kommune 2015
 182. Tromsø kommune - Tromsdalen skole - LØFT for alle ansatte + SFO 2018
 183. Tromsø kommune - Tromsdalen skole - Lederkulturbygging 2018
 184. Trondheim kommune - Hallset skole - bedriftskultur/LØFT 2012
 185. Bergen kommune - Akrobaten Barnehage - LØFTkurs 2009
 186. Stord kommune - LØFTkurs for alle lederne 2009
 187. Stavanger kommune - LØFTkurs for hjemmehjelpstjenesten 2007
 188. Stavanger kommune - Bamsefaret Barnehage - LØFT kurs 2009
 189. Sandnes kommune - LØFT kurs 3 barnehager 2010
 190. Sandnes kommune, LØFT kurs for Riskatun barnehage 2011
 191. Sandnes kommune, oppfølgingskurs LØFT for Riskatun barnehage 2012
 192. Sandnes kommune - oppfølgingskurs LØFT 3 barnehager 2011
 193. Sandnes kommune - bedriftskulturprosess 2012/2013
 194. Sandnes kommune - coach leder senter for flerspråklige 2012
 195. Sandnes kommune - coach for ansatte senter for flerspråklige 2013
 196. Stavanger kommune - Qmarkå Barnehage - LØFTkurs 2010
 197. Ringebu kommune, Oppland - LØFT opplæring helse/omsorgstjenesten vår 2008
 198. Oslo kommune - LØFTkurs Kingosgate pleie og rehabiliteringssenter 2008
 199. Oslo kommune - LØFT kurs for Hasle skole 2011
 200. Drammen kommune - Bygging av servicekultur, Virksomhet Adminstrasjon og service 2010
 201. Siviladministrasjonen Hustad Leir - bedriftskulturforedrag
 202. Folkeuniversitetet i Møre og Romsdal - motivasjonsanalyser og bedriftskultur/ledelse, personalhåndtering FUMR -
 203. Folkeuniversitetet i Møre og Romsdal - rådgiver i 20% stilling i motivasjon,kommunikasjon og selvutvikling for AETAT
 204. Folkeuniverisitetet i Møre og Romsdal - lærer på salg/service kurs i Molde, Krsund og Ålesund
 205. Folkeuniversitetet i Møre og Romsdal - coach på etterutdanning for ledere
 206. Landssekretæriatet i Folkeuniversitetet - bedriftskultur
 207. Folkeuniversitetet i Finnmark - LØFTseminar
 208. Folkeuniversitetet i Finnmark - Strategiseminar
 209. Nesset Kraft - bedriftskultur seminar
 210. Nesset Kraft - bedriftskulturanalyse
 211. Nesset Kraft - LØFTsamtalen(utarbeidet medarbeidersamtaler med løsningsfokus)
 212. Økonomisenteret i Molde - bygge bedriftskultur
 213. Økonomisenteret i Molde - kommunikasjonsLØFT
 214. Aetat Møre og Romsdal - bedriftskulturforedrag
 215. Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal - omstilling og bedriftskultur
 216. Utdanningsforbundet i Herøy - foredrag om psykososialt arbeidsmiljø 2010
 217. Utdanningsforbundet Senja, LØFT foredrag 2015
 218. Kommuneforbundet i Møre og Romsdal - foredrag personallederrolla
 219. Fagforbundet i Vestnes - kommunikasjonsseminar
 220. Fagforbundet i Alta - LØFT kurs 2007
 221. Fagforbundet i Surnadal - LØFT kurs 2008
 222. Fagforbundet i Surnadal - LØFT kurs 2009
 223. Fagforbundet Aukra - LØFTkurs 2009
 224. Fagforbundet Aukra - LØFTkurs 2017
 225. Fagforbundet i Storfjord og Vestnes - motivasjonsforedrag 2014
 226. Fagforbundet Sogn og Fjordane - foredrag representantskapsmøte 2010
 227. Fagforbundet Sykkylven -Motivasjonsforedrag 2014
 228. Sykepleierforbundet Hareid og Ulstein - motivasjonsforedrag 2018
 229. Sykepleierforbundet i Møre og Romsdal/Trøndelag - Omstillingsforedrag 2018
 230. Reiselivslagets Landsforbund - motivasjonsseminar
 231. Arbeidsmiljøkonferansa i Møre og Romsdal - arbeidsmiljøforedrag
 232. Averøy næringsforum - service,kundebehandling og kommunikasjonkurs 2004
 233. Averøy næringsforum - service, kundebehandling og kommunikasjonskurs for handelsstanden i Eide 2008
 234. Fræna næringsforum - salg,service og kommunikasjonskurs
 235. Fræna næringsforum, kommunikasjonskurs 2007
 236. Fræna Næringsforum, motivasjonsforedrag julefrokost 2010
 237. Molde Næringsforum - LØFTkurs trainees 2010
 238. Molde Næringsforum - LØFTkurs trainess 2011
 239. Molde Næringsforum - LØFT kurs trainees 2013
 240. Molde Næringsforum LØFT kurs trainees 2015
 241. Molde Næringsforum - Jobbdagen vidaregående skoler 2017
 242. Molde Næringsforum - Ledernettverk for kvinner - hvordan coache ansatte? 2017
 243. Molde Næringsforum - Jobbdagen - LØFT foredrag 2018
 244. Aukra Næringsforum - service og kundebehandlingskurs 2006
 245. Aukra Næringsforum - LØFT kurs for medlemsbedrifter 2008
 246. Sandøy Næringslag - arbeidsgledekurs 2009
 247. Vik næringsforening - LØFT for Opptur VIK i Sogn - 2008
 248. Sentio Analyse AS - utsjekking av kandidaters motivasjon ved tilsetting
 249. Vitusapotek Region Vest - LØFTseminar
 250. Coach i studiet for kompetanseutvikling og coaching i Møre og Romsdal 2004/2005/2006
 251. Veileder i studiet for coaching og relasjonsledelse 2007
 252. Menighetene i Rindal og Surndal - bedriftskulturanalyse
 253. Menighetene i Rindal og Surndal - LØFTseminar
 254. Menighetene i Rindal og Surndal - oppfølging av bedriftskulturanalysen 2006
 255. MOBOGaranti Molde - bedriftskulturanalyse
 256. MOBOgaranti Molde - oppfølging av bedriftskulturanalyse 2006
 257. Handelshuset Moldetorget - bygge bedriftskultur
 258. Roseby i Molde - Motivasjonsseminar
 259. AMfi regionsamling VEST - LØFT kurs 2014
 260. Amfi Ulsteinvik - motivasjonsLØFT 2014
 261. AMFI Nestunsenteret, Askøy og Os; LØFT kurs 2014
 262. Ulstein ITsenter - LØFTseminar
 263. 4H i Møre og Romsdal- motivasjonsseminar
 264. Møre og Romsdal fylke, landbruksavdelingen, servicekurs
 265. Rogaland fylkeskommune, personal og organisasjonsavd. - LØFTkurs 2007
 266. Pi`kasso frisørsalong Ålesund - motivasjonsforedrag
 267. Romsdalsk lærerstemne - LØFTkurs 2005, 2006 og 2007
 268. Trygdeetaten i Møre og Romsdal - LØFTkurs
 269. Molde Junior Chamber - foredrag
 270. Molde Junior Chamber - stressmestringsforedrag 2007
 271. Aukra Auto(flybussene i Molde) - service og kundebehandlingskurs
 272. Maritech Averøy - service, kommunikasjon og kundebehandlingskurs
 273. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTforedrag lærings og mestringskonferanse
 274. Helse Nordmøre og Romsdal - Kr.sund og Molde, LØFTkurs for å bygge endret kultur 2007
 275. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTkurs Skogsstua barnehage 2007
 276. Helse Nordmøre og Romsdal - motivasjonskurs for alle barnehagene 2007
 277. Helse Nordmøre og Romsdal - Veileder for styrer Skogsstua barnehage 2007
 278. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTkurs for laboratorieavdelingen i Molde 2007
 279. Helse Nordmøre og Romsdal - Oppfølgingskurs LØFT for laboratorieavdelingen Molde sykehus 2008
 280. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTforedrag barnehabiliteringsavdelingen Krsund sykehus 2008
 281. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTkurs Eide psykiatriske senter 2008
 282. Helse Nordmøre og Romsdal - veileder avdelingsleder Molde sykehus 2008
 283. Helse Nordmøre og Romsdal, LØFTforedrag pårørendeskolen, lærings-og mestringssenteret 2008
 284. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFT opplæring enhet for rehabilitering Molde sykehus 2010
 285. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTkurs for barnerehabilitering 2011
 286. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFT kurs fødeavdelinga 2011
 287. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTkurs kirurgisk avdeling Molde sykehus 2010
 288. Helse Sunnmøre, LØFT seminar Kvinneklinikken 2009
 289. Helse Sunnmøre - bygge bedriftskultur 2009/2010
 290. Helse Sunnmøre - LØFT kurs 2013
 291. Helse Sunnmøre - LØFT kurs kreftavdelinga Ålesund sykehus 2016
 292. Helse Nordmøre og Romsdal, LØFT kurs Kvinneklinikken 2009
 293. Helse Nordmøre og Romsdal - coach for leder 2011
 294. Helse Nordmøre og Romsdal - motivasjonsforedrag Diabeteskonferansen 2013
 295. Helse Nordmøre og Romsdal Aura Rehabiliteringssenter - LØFT kurs 2014
 296. Helse Møre og Romsdal, veiledning ledere Medisinsk teknisk avdeling 2015
 297. Helse Nordmøre og Romsdal LØFT foredrag rehab 2014
 298. Helse Møre og Romsdal - LØFT foredrag medisinsk sengepost 2016
 299. Helse Møre og Romsdal, avd rus/psyk  - veileder ledergruppen 2017
 300. Norengros Ødegaard Ålesund - motivasjonsforedrag
 301. Scandic hotell - Ålesund - motivasjonsforedrag 2006
 302. Scandic hotell - Ålesund - LØFTkurs med oppfølging for avdelingslederne 2007
 303. Høgskolen i Molde - lærer etikk i arbeidslivet
 304. Høgskolen i Molde - LØFTforleser i studiet Sport Management 2006, 2007, 2008, 2009 og 2010
 305. Høgskolen i Molde - evalueringsprosess ny administrativ organisering 2008
 306. Høgskolen i Molde - teamarbeid for traineebedrifter - avdelings for oppsøkende virksomhet 2008
 307. Høgskolen i Molde - konflikthåndtering, undervisning vernepleieutdanningen 2011
 308. Høgskolen i Molde - LØFT lederopplæring 2017
 309. Høgskolen i Ålesund - foredrag lederteamet 2007
 310. Høgskolen i Tromsø - konflikthåndteringskurs for studielederne 2007
 311. Høgskolen i Bergen - lærerutdanningen - LØFT innføring 2014
 312. Universitetet i Tromsø - LØFTkurs for ITavdelingen 2010
 313. Universitetet i Bergen, bedriftskulturprosess med LØFT, institutt for geovitenskap 2010
 314. Romsdal videregående skole - LØFTkurs 2006
 315. Gand videregående skole, Sandnes - LØFT kurs 2008
 316. Sykkylven videregående skole - LØFTseminar 2009
 317. Rauma Folkehøgskole - bygging av bedriftskultur 2007
 318. Molde Folkehøgskole - foredrag 2016
 319. Molde Folkehøgskole - LØFTforedrag 2017
 320. Lederne for alle servicekontorene i Møre og Romsdal - hvordan jobbe med arbeidsmiljø 2006
 321. Servicekontorkonferansen i Møre og romsdal, motivasjonsforedrag 2007
 322. Diakonhjemmet høgskole/sykehus Oslo, Kroppskunnskapingsprosjektet, LØFT opplæring 2006
 323. Torabu AS - LØFT kurs 2006
 324. Bergmoprodukter Molde - LØFT kurs 2008
 325. Tromsø ASVO og andre ASVObedrifter i Troms- LØFTopplæring våren 2008
 326. Trollheim Vekst - 3 dagers kursing støttearbeidere 2008
 327. Trollheim Vekst - LØFTkurs lederne 2008
 328. NAV Kristiansund Kick Off 2006
 329. Stranda Møbelarbeiderforeining - Kommunikasjonskurs 2006
 330. Rolls Royce Brattvåg - motivasjonsforedrag 2006
 331. Utdanningsdirektoratet, coach for leder 2007
 332. 8.mars tale Sykkylven "Ei oppLØFTa kvinne!" 2007
 333. Dysleksiforeningen i Møre og Romsdal - LØFTforedrag 2007
 334. MSforeninga i Møre og Romsdal - LØFTforedrag 2008
 335. MS foreninga Trondheim og Omegn- foredrag 2014
 336. MS foreninga nord og Sør Trøndelag, motivasjonsforedrag 2015
 337. Kystverket, administrasjonsavdelingen, kommunikasjonsseminar 2007
 338. Kystverket, juridisk avdeling, LØFTkurs 2007
 339. Kystverket Midt-Norge LØFT kurs 2008
 340. Kystverket Midt - Norge - LØFTimplementering( prosjekt 2008 og 2009)
 341. Finnmark Teknikk og Nordkyn Vindmølleorganisasjon - LØFTkurs 2007
 342. Incestsenteret i Møre og Romsdal - LØFTkurs 2007
 343. Romsdal Regionråd - ROR barnevernsprosjekt, veileder for lederne 2007/2008/2009/2010/2011/2012
 344. Vegsund foreldrelagsbarnehage ,Ålesund- LØFT kurs 2008
 345. Romsdals Budstikke - coach for leder 2008
 346. MCB Tendos Herøy - LØFTkurs 2008
 347. Kvinner i Vekst - Kvinnekonferansen i Ålesund - foredrag "den løsningsfokuserte kvinne" 2008
 348. Møre og Romsdal Røde Kors - barnehjelpen - LØFTforedrag 2008
 349. Møre og Romsdal Rødkors, omsorg - LØFTforedrag 2009
 350. Møre og Romsdal Røde Kors, Brattvåg - LØFT foredrag 2009
 351. Møre og Romsdal Røde Kors - foredrag årsmøttet 2011
 352. Møre og Romsdal Røde Kors LØFT foredrag 2013
 353. Visma Services International, avd Sunnmøre - LØFTforedrag 2008
 354. Visma Services - endringsprosess med bruk av LØFT 2010
 355. JASE enkeltmannsforetak - veiledning av leder 2008/2009
 356. Helse Innlandet(Gjøvik), rehabiliteringsavdelingen - LØFTseminar 2009
 357. Helse Innlandet(Hamar), rehabiliteringsavdelingen - LØFTkurs 2009
 358. Helse Innlandet(Hamar), rehabiliteringsavdelingen - LØFTutviklingsprosess 2009
 359. Helse Innlandet, ledergruppen - LØFT kurs 2009
 360. Helse Innlandet, Granheim Lungesykehus - LØFTseminar 2009
 361. Helse Innlandet, rehabiliteringsavdelingen - bedriftskulturprosess med LØFT 2010
 362. Private barnehager Stange kommune - LØFTkurs 2009
 363. Kvinnenettverket i Møre og Romsdal AP - selvtillitsbygging 2009
 364. Møre og Romsdal Bygdekvinnelag - inspirasjonsforedrag 2009
 365. NOKLUS Sunnmøre( Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus) - arbeidsgledeforedrag 2009
 366. NAV Herøy- etablering av nytt kontor - LØFTprosess med veiledning 2009/2010
 367. NAV Herøy - veiledning av ansatte 2013
 368. NAV Vestnes - teamveiledning 2009
 369. Transportbransjens opplæringskontor - LØFTforedrag 2009
 370. Lastebileigerforbundet Møre og Romsdal - arbeidsgledeforedrag 2011
 371. Universitetet i Tromsø - LØFT kurs for alle 3 kull ved Bedriftskulturstudiet 2009
 372. Molde Næringsforum - LØFT for Trainees 2009
 373. BUFetat Møre og Romsdal - teamveileder 2009
 374. BUFetat Møre og Romsdal - veileder for leder 2011/2012
 375. Plassebakken Barnehage - Bedriftskultur/visjonsbygging høst 2009/2010
 376. Plassebakken Barnehage - leder og teamcoaching 2009/2010
 377. Plassebakken Barnehage - LØFTkurs 2011
 378. Plassebakken Barnehage - LØFTkurs og veiledning 2013
 379. Plassebakken Barnehage - Coorporation Training program - veiledning 2017
 380. HerøyLØFTET - LØFTkurs 2009
 381. Rusbehandling Midt Norge/Veksthuset i Molde - LØFT kurs 2009/2013
 382. Rusbehandling Midt Norge/Molde Behandlingssenter - veileder alle ansatte inkl ledelse 2012/2013
 383. Rusbehandling Midt Norge/ Molde Behandlingssenter - veileder ledergruppa 2014/2015/2016
 384. Rusbehandling Midt Norge(Molde og Ålesund behandlingssentre) - veileder 2017/2018
 385. Visma Services Norge - LØFTkurs 2009
 386. Visma Services Norge - personalsamling 2010
 387. Forum for offentlig service - Bedriftskulturforedrag Servicekonferansen Gardermoen 2009
 388. Blåtinden Barnehage, Ulsteinvik - LØFTkurs 2010
 389. Remiks Tromsø via HSR Management - foredrag 2010
 390. Moldebadet - bedriftskultur og teambygging 2010
 391. Kvinner i farta via HSR Management Tromsø 2010
 392. Finnmarkskonferansen 2010 - foredrag 2010
 393. Fylkesmannen i Møre og Romsdal - foredrag stressmestring 2010
 394. Fylkesmannen i Møre og Romsdal - LØFT kurs 2017
 395. Troms Fylkeskommune - Ungdomstinget - foredrag 2016
 396. Troms Fylkeskommune - Verdensdagen for psykisk helse 2017
 397. Verdensdagen for psykisk helse - foredrag - hvordan skape løsningsfokusert kultur 2010
 398. Krisesenteret i Molde - LØFTopplæring 2011
 399. Krisesenteret Molde og Omegn - Kulturbygging ved LØFT 2018
 400. Krisesenteret Molde og Omegn - veileder 2018
 401. Krisesenteret Nordmøre - veileder 2018/2019
 402. Rusettervernet i Sogn Og Fjordane - LØFTkurs 2011
 403. Rusettervernet i Sogn og Fjordane - nytt LØFTkurs 2011
 404. Rusettervernet i Sogn og Fjordane - LØFT på ledersamling 2017
 405. Molde og omegn brystkreftforening - InspirasjonsLØFT 2011
 406. Norsk Polarinstitutt - konflikthåndteringskurs 2011
 407. Norsk Polarinstitutt - bedriftskulturens betydning for arbeidsglede 2011
 408. Norsk Polarinstitutt - coach leder 2012
 409. Sparebank1 Midt Norge - foredrag Ledere som kulturbærere 2011
 410. Sparebank1 Midt Norge - foredrag tillitsvalgte - hvordan skape bedriftskultur 2011
 411. Ulmatec(Ulstein Marine Technology)foredrag Motivasjon skaper bedriftskultur! 2011
 412. MS foreninga i Molde - LØFTforedrag 2011
 413. Landsforeningen for overvektige - Motivasjonskurs og Zumbatrening 2012/2013/2014
 414. Molde og Romsdal Brystkreftforening - foredrag årsmøtet M og R 2013
 415. Handelshuset Moldetorget - bedriftskultur prosess/kursrekke 2012
 416. Ekrehagen barnehage, Tromsø - innføringskurs i LØFT 2010 - oppfølgingskurs 2012
 417. Rabben barnehage, Rauma - LØFT kurs 2012
 418. Mafoss - forening for Maritime bedrifter på Sunnmøre - LØFTkurs 2012
 419. Apotek 1 - LØFTkurs 2012
 420. Ulstein Verft - bedriftskulturbygging 2012
 421. Ulstein Verft - LØFT opplæring potensielle ledere 2013
 422. LINK - mottak LØFT kurs Volda/Ulstein 2012
 423. Nygiv Prosjektet Finnmark - LØFT kurs 2013
 424. Kjærinngløftet Porsanger - LØFT kurs 2013
 425. NAV Troms - LØFT kurs NAV ledere 2013
 426. NAV Tromsø - LØFT kurs NAV avdelingsledere/veiledere 2013
 427. NAV Trondheim - LØFT kurs 2013
 428. Hustadmarmor A/S - foredrag 2013
 429. Franzefoss - Hareid - LØFT kurs 2013
 430. LINK Vestnes(asylmottak) - coach 2013
 431. Posten Sunnmøre og Nordfjord - bedriftskultur og LØFT ledere 2013
 432. Inspiranor - LØFT kurs Lakselv i Finnmark 2013
 433. Nordreisa ASVO - LØFT kurs 2013
 434. Alle ASVO bedrifter i Troms - 2 dagers LØFT kurs 2013
 435. Nasjonal Inspirasjonskonferanse - MS forbundet LØFTforedarg 2013
 436. Kvinnenettverk Arktis samling Svalbard 2013
 437. Barent Woman Without Borders - samling Murmansk 2012 og Senja 2013
 438. MOBARN - private barnehager i Molde LØFT kurs 2013
 439. LUIN - skole/barnehageledernettverk i Nordfjord - Bedriftskulturforedrag 2014
 440. Nordvestforum - LØFT på deres Lederutviklingsprogram vår/høst 2014/2015
 441. Norsk Dermatologisk forening - motivasjonforedrag landskonferanse 2014
 442. FFO - motivasjonsforedrag 2014
 443. Handelshuset Førde - foredrag alle butikksjefane 2014
 444. Eiendomsmegler Vest - motivasjonsforedrag 2015
 445. Årølia barnehage, Espira - veileder leder 2015
 446. Din Utvikling, Tromsø - LØFT kurs 2015
 447. Espira Årø barnehage - coach for leder 2015
 448. GNIST barnehage Hareid - LØFT opplæring 2015
 449. GNIST barnehage Hareid -LØFT kurs foreldre 2016
 450. GNIST barnehage Ratvika - LØFT opplæring 2015
 451. GNIST barnehage Støylane - LØFT opplæring 2015
 452. GNIST barnehage Støylane - LØFT kurs foreldre 2016
 453. GNIST barnehage Nordstrand - LØFT opplæring 2015
 454. GNIST barnehage Nordstrand - LØFTkurs foreldre 2016
 455. GNIST barnehage Nordstrand - LØFT oppfølgingskurs 2017
 456. West Elektro, Kristiansund - Motivasjonsforedrag 2015
 457. Almegjordet Barnehage, Ulsteinvik - Bedriftskulturprosess 2015
 458. Almegjordet barnehage, Ulsteinvik - veileder 2016
 459. Høddvollbarnehagen, Ulsteinvik - LØFT for foreldre 2015
 460. Høddvollbarnehagen, Ulsteinvik - LØFT opplæring 2017
 461. Haugenstykket Barnehage. Tromsø - LØFTkurs 2016
 462. Posten - foredrag Storledersamling Midt Norge 2015
 463. Posten - LØFT opplæring ledergruppe 2016
 464. Posten - personalmøter 4 avdelinger 2017
 465. Tromsø Idrettsråd - foredrag Inkluderingskonferansen 2016
 466. LINK Søre Sunnmøre - LØFT kurs 2016
 467. LINK Søre Sunnmøre - veileder 2016
 468. LINK Søre Sunnmøre - Coorporationtraining program 2017
 469. Møre og Romsdal Reumatikerforening - foredrag 2016
 470. Sparebank 1 Midt Norge - foredrag 2016
 471. Mental helse Møre og Romsdal - motivasjonsforedrag 2016
 472. Serit Møre - Organisasjons og lederutviklingsprosess 2017/2018
 473. Oslo Handelsgymnasium - LØFT kurs 2017
 474. Norges Speiderforbund - coaching speidersjef 2017/2018
 475. Møre og Romsdal Blindeforbund - LØFTforedrag 2017
 476. Coach for Hilde Erlandsen - LØFT i masterstudium 2017/2018
 477. Sunnmøre Museum - LØFT prosess 2018
 478. Luggen Frisørkjede - Molde/Ålesund - LØFT opplæring for ledere 2019

OMTALAR
FRÅ DELTAKARANE

Klikk her for a lese omtalar
frå deltakarane.

REFERANSER

Klikk her for ei liste over 
mine referanser.