logo.png
 
 
 
MENY
  AURA
  CONSULTING
  PÅ 
FACEBOOK

Aura Consulting ønsker di tilbakemelding. Klikk her for å gi tilbakemelding.

REFERANSER

 1. Senter for flerspråklige barn og unge (FBU)Molde kommune - motivasjonsseminar
 2. Molde kommune - LØFTseminar for 80 ledere 2003
 3. Molde kommune - utvikling av ergo,fysio og rehab.avdelingen
 4. Molde kommune - LØFTseminar for barnehageansatte
 5. Molde kommune - LØFTseminar for alle lederne i pleie og omsorgsavdelingen
 6. Molde kommune- bedriftskulturanalyse brannavdelingen
 7. Molde kommune - bedriftskulturanalyse kulturavdelingen 2005/2006
 8. Molde kommune - coach for ledere
 9. Molde kommune - LØFT kurs Kviltorp skole 2007
 10. Molde kommune - LØFT kurs Kviltorp barnehage 2007
 11. Molde kommune - bedriftskulturbygging ved hjelp av LØFT 2009
 12. Molde kommune - plandag for helsetjenesten 2007
 13. Molde kommune - LØFT kurs for eiendomsavdelingen 2007
 14. Molde kommune - LØFT kurs med oppfølging for Bergmo omsorgssenter og sykehjem 2007
 15. Molde kommune - LØFT kurs for ny avdeling Bergmo omsorgssenter og sjukeheim 2007
 16. Molde kommune - coach for leder Bergmo omsorgssenter 2007/2008/2009/2010/2013/2014
 17. Molde kommune - ledersamling - bygge lederkultur Bergmo omsorgssenter 2008
 18. Molde kommune - LØFT kurs for alle tilsette ved Bergmo omsorgssenter - 2009
 19. Molde kommune - LØFT kurs for tilsette ved Bergmo omsorgssenter 2010
 20. Molde kommune - veileder for avdelingssykepleier 2011/2012
 21. Molde kommune - ledersamling Bergmo Omsorgssenter 2013
 22. Molde kommune - veileder for leder Kviltorp Barnehage 2008/2009/2010/2011
 23. Molde kommune - LØFTkurs Kirkebakken Omsorgssenter 2008
 24. Molde kommune - veileder for leder Glomstua omsorgssenter 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016
 25. Molde kommune - veileder for 2 oversykepleiere Glomstua Omsorgssenter 2016
 26. Molde kommune - LØFT kurs Glomstua Omsorgssenter 2010/2011
 27. Molde kommune - LØFT kurs Vågsetra Skole 2009
 28. Molde kommune - veileder for leder barn og unge 2010/2011
 29. Molde kommune - LØFT kurs barnevernsavdelingen 2010
 30. Molde kommune - LØFTkurs for foreldre Kviltorp/Sellanrå barnehage 2011
 31. Molde kommune - konflikthåndteringsprosess 2011
 32. Molde kommune - bedriftskulturjobbing service og informasjon 2011
 33. Molde kommune - bedriftskulturprosess Glomstua Omsorgssenter 2012/2013
 34. Molde kommune - LØFT kurs St.Sunniva barnehager 2013
 35. Molde kommune - LØFT kurs Skjevika skole 2013
 36. Molde kommune - Prosjekt "Barnevernet på sitt beste!" 2013/2014
 37. Molde kommune - Bergmo Ungdomsskole - LØFTkurs 2014
 38. Molde kommune - Skjevika barne og ungdomsskole - LØFT kurs 2013 og 2014
 39. Molde kommune - lederveiledning Hjelset barnehage 2014
 40. Molde kommune - lederveiledning Langmyra barnehage 2014
 41. Molde kommune - veileder LØFTIS prosjektet 2016/2017
 42. Molde kommune - veileder barnevernsleder 2016
 43. Molde kommune - lederveiledning Lillekollen Barnehage 2017
 44. Kristiansund kommune - LØFTseminar for alle barnehagene i Krsund kommune
 45. Kristiansund kommune - Personalseminar for Opplæringssenteret
 46. Kristiansund kommune - Servicekontoret i "utvikle vår servicekultur"
 47. Kristiansund kommune - LØFTseminar for Servicekontoret og helseavdeling
 48. Kristiansund kommune - LØFTseminar for Atlanten Idrettspark
 49. Kristiansund kommune - LØFTforedrag for rehabiliteringsavdelingen
 50. Kristiansund kommune - LØFTkurs for psykiatritjenesten 2006
 51. Kristiansund kommune - bedriftskulturanalyse brann/redning 2006
 52. Kristiansund kommune - LØFTkurser for botjenesten 2007
 53. Kristiansund kommune - bedriftskulturbyggingsprosjekt Heinsa Barnehage 2010/2011
 54. Kristiansund kommune - veileder barnevernet 2012/2013/2014/15
 55. Kristiansund kommune - LØFT kurs botjenesten 2012
 56. Kristiansund kommune - LØFT kurs barneverntjenesten 2012
 57. Kristiansund kommune - LØFT kurs Interne tjenester 2013
 58. Vestnes kommune - bedriftskultur og ledelse
 59. Vestnes kommune - kommunikasjonsseminar , 4 ialt
 60. Vestnes kommune - Gardstunet barnehage - konfliktkurs 2006
 61. Vestnes kommune - LØFT kurs hjemmetjenesten og sykehjemmet 2010
 62. Vestnes kommune - LØFT kurs ledere og ansatte Barne og ungdomstjenesten 2012
 63. Skodje kommune - LØFTseminar for ledere
 64. Skodje kommune - oppfølging av LØFTarbeidet
 65. Skodje kommune - opplæring i LØFT for pedagogiske leiarar 2006
 66. Skodje kommune - LØFT kurs for ansatte ved skoler/barnehager
 67. Skodje kommune - LØFTforedrag barnehageforeldre 2007
 68. Skodje kommune - LØFTforedrag alle ansatte Rådhuset 2007
 69. Skodje kommune - LØFTkurs helseavdelingen 2007
 70. Skodje kommune - LØFTforedrag servicekontoret 2008
 71. Ørskog kommune - LØFTseminar administrativ og politisk ledergruppe 2008
 72. Ålesund kommune - BedriftskulturLØFT for Ålesund Voksenopplæringssenter
 73. Ålesund kommune - bedriftskulturanalyse virksomhet for særskilt opplæring og utvikling
 74. Ålesund kommune - foredrag for servicetorg og dok.senter
 75. Ålesund kommune - LØFT kurs Aspøya Omsorgssenter 2009
 76. Ålesund kommune - Arbeidsgledeforedrag, virksomhet Barn og Unge, indre 2010
 77. Ålesund kommune, LØFT kurs Spjelkavik Omsorgssenter 2010
 78. Ålesund kommune, coach 2 barnevernsteam 2011
 79. Ålesund kommune, LØFT kurs Virksomhet Barn og Unge, ytre 2011
 80. Ålesund kommune, LØFT kurs del II Aspøya Omsorgssenter 2011
 81. Ålesund kommune - LØFT kurs flyktningetjenesten 2014
 82. Ålesund kommune - LØFT kurs Hatlane Omsorgssenter - 2016
 83. Ålesund kommune - LØFT kurs Skarbøvika sykehjem - 2016
 84. Ålesund kommune - LØFT opplæring ledere pleie og omsorg 2017
 85. Sula kommune - Bedriftskulturprosess Måseide skule 2015
 86. Sula kommune - coach rektor Måseide skule 2016
 87. Ørsta kommune - LØFTseminar for barnehageledere
 88. Ørsta kommune - LØFTseminar for alle ansatte i barnehagene i Ørsta
 89. Ørsta kommune - LØFTkurs Kløverhagen barnehage 2006
 90. Ørsta kommune - bedriftskulturbygging Hovdebygda barnehage - prosess vår 2008
 91. Ørsta kommune - LØFT kurs 3 barnehager 2013
 92. Ørsta kommune - LØFT kurs Barnas Vel Barnehage 2014
 93. Fræna kommune - LØFTkurs for 2 barnehager 2006
 94. Fræna kommune - motivasjonsforedrag 2010
 95. Fræna kommune - LØFTopplæring Familie og Helsetenesta 2011
 96. Fræna kommune - veileder barneverntjenesten 2015/2016
 97. Eide kommune - LØFTkurs Eide barnehage 2013
 98. Aukra kommune - LØFT kurs Bergetippen Barnehage 2012 og 2013
 99. Midsund kommune - Bedriftskulturforedrag Inspirasjonskveld 2015
 100. Midsund kommune - LØFT for pleie og omsorg 2015
 101. Sandøy kommune, Harøy skule, Bedriftskulturprosess 2015 / 2016
 102. Haram kommune - veiledning konflikthåndteringsprosess 2011 / 2012
 103. Haram kommune - veiledning psykiatritjenesten 2012
 104. Herøy kommune - LØFT kurs prosjekt Boligsosialt program 2006( for 100 tilsette)
 105. Herøy kommune - ny organisering eiendomsavdelinga, fokus på samarbeid og teambygging 2007
 106. Herøy kommune sosialavd. kommunikasjonskurs 2007
 107. Herøy kommune - LØFTopplæring ledere flere samlinger 2007
 108. Herøy kommune - veileder for sosialleder/barnevernleder 2007 / 2008 / 2009/ 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014
 109. Herøy kommune - veileder for boveileder 2007
 110. Herøy kommune - veileder sosialtenesten 2008/2009
 111. Herøy kommune - bedriftskulturbygging eigedomsavdelinga 2010
 112. Herøy kommune - LØFT kurs ledere familie og helseavdelingen 2016
 113. Herøy kommune - LØFT foredrag ansatte/personal skole/barnehage 2017
 114. Sande kommune . bedriftskulturbygging i butenestene 2015
 115. Sande kommune - bedriftskulturbygging Gjerdsvika Oppvekstsenter 2016
 116. Sande kommune- LØFT kurs foreldre i barnehage/skole 2017
 117. Sande kommune - LØFT kurs tilsette i alle barnehager 2017
 118. Sande kommune - veileder barnevernsleder 2017
 119. Sande kommune - LØFT for barnehager 2017
 120. Hareid kommune - LØFT opplæring leiarar 2010
 121. Hareid kommune - LØFT kurs ledere pleie og omsorg 2013
 122. Stranda kommune - LØFTopplæring leiarar 2007
 123. Norddal kommune - kommunikasjonskurs 2006
 124. Norddal kommune - LØFTkurs Valldal skole 2007
 125. Stordal, Stranda, Sykkylven og Norddal - LØFTkurs for lærere 2006
 126. Stranda og Sykkylven kommune - LØFTkurs barnehageansatte 2007
 127. Volda kommune - Volda ungdomskole - personalsamling 2008
 128. Volda kommune - LØFTopplæring skoleledere 2011
 129. Volda kommune - Rabben skule/SFO - LØFTkurs 2012
 130. Volda kommune - LØFT kurs for alle barnehagar 2016
 131. Nesset kommune - LØFTopplæring ledere 2012
 132. Nesset/Sunndal/Tingvoll Interkommunale barneverntjeneste - veileder 2014/2015
 133. Nesset kommune - veileder LØFTIS prosjektet 2016
 134. Sunndal kommune - veileder helse og sosialsjef 2016/2017
 135. Sunndal kommune - LØFT opplæring ledere helse og sosial 2017
 136. Sunndal kommune - bedriftskulturprosess Habiliteringstjenesten 2017
 137. Sunndal kommune - coach leder hjemmetjenesten 2017
 138. Averøy kommune - veiledning av leder 2008/2009
 139. Averøy kommune - bedriftskulturprosess Langøya Omsorgstenester 2009
 140. Averøy kommune - bedriftskulturprosess Averøy sykehjem 2014
 141. Vanylven kommune - LØFT kurs for stabsavdelinga 2009
 142. Surnadal kommune - LØFT kurs for alle barnehageansatte 2010
 143. Sunndal kommune - coaching pleie og omsorgssjef 2016/2017
 144. Sunndal kommune - LØFT kurs ledere pleie og omsorg 2017
 145. Rauma kommune - LØFT kurs tjeneste barn unge 2010
 146. Selje kommune, Sogn og Fj - LØFT kurs for alle barnehageansatte 2007
 147. Selje kommune - LØFTkurs 2011
 148. Måløy kommune, Sogn og FJ. - LØFTkurs for Raudeberg skule 2007
 149. Førde kommune - NAV Førde - LØFT kurs 2008
 150. Førde kommune - psykiatritenesta - LØFT kurs 2008
 151. Luster kommune - Hafslo omsorgsteneste - LØFT kurs 2009
 152. Luster kommune - LØFTopplæring leiarar 2010
 153. Flora kommune - LØFT kurs Kontornettverk 2010
 154. Flora kommune - LØFTkurs kulturavdelinga 2010
 155. Flora kommune - LØFTkurs for alle barnehagane 2011
 156. Flora kommune - LØFTkurs for Kvardagsrehabilitering 2014
 157. Flora kommune - LØFT på Inspirasjonsdag etikk og kultur 2015
 158. Gloppen kommune - LØFTkurs alle barnehageansatte 2012
 159. Gloppen kommune - LØFT kurs Pleie og omsorg 2016
 160. Oppdal kommune, Sør tr - Oppdal kulturhus, bygge bedriftskultur 2006
 161. Loppa kommune, Finnmark, LØFT kurs 2007
 162. Måsøy kommune, Finnmark, Bedriftskulturbygging 2010/2011
 163. Ballangen kommune, Nordland, LØFT kurs ledergruppen 2009
 164. Meløy kommune - LØFT for Meløy sykehjem 2015
 165. Bardu kommune, Troms - LØFTkurs med oppfølging pleie og omsorg 2007
 166. Balsfjord kommune - LØFTopplæring for lederne 2014
 167. Tromsø kommune, Troms - LØFTkurs for ansatte i hjemmetjenesten 2007
 168. Tromsø kommune - NordTromsøya barnehager - 6 barnehager bygger bedriftskultur 2009
 169. Tromsø kommune - coach leder barnehage 2009
 170. Tromsø kommune - motivasjonsforedrag Servicetorget 2009
 171. Tromsø kommune - NordTromsøya barnehager - 6 barnehager lærer LØFT 2010
 172. Tromsø kommune - FAU Bjerkaker skole LØFT kurs for foreldre 2010
 173. Tromsø kommune - Bjerkaker skole og Tromsø PPT, LØFT kurs 2010
 174. Tromsø kommune - LØFTopplæring Rehabiliteringsavdelingen 2010
 175. Tromsø kommune - Kommunikasjonskurs virksomhet Eiendom 2010
 176. Tromsø kommune - 2 dagers LØFT kurs for Omsorgstjenesten Fastlandet 2014
 177. Tromsø kommune - veileder for ledergruppe Omsorgstjenesten Fastlandet 2014/2015
 178. Tromsø kommune - LØFT i Ledelse for alle pedagogiske ledere i Tromsø kommune 2015
 179. Trondheim kommune - Hallset skole - bedriftskultur/LØFT 2012
 180. Bergen kommune - Akrobaten Barnehage - LØFTkurs 2009
 181. Stord kommune - LØFTkurs for alle lederne 2009
 182. Stavanger kommune - LØFTkurs for hjemmehjelpstjenesten 2007
 183. Stavanger kommune - Bamsefaret Barnehage - LØFT kurs 2009
 184. Sandnes kommune - LØFT kurs 3 barnehager 2010
 185. Sandnes kommune, LØFT kurs for Riskatun barnehage 2011
 186. Sandnes kommune, oppfølgingskurs LØFT for Riskatun barnehage 2012
 187. Sandnes kommune - oppfølgingskurs LØFT 3 barnehager 2011
 188. Sandnes kommune - bedriftskulturprosess 2012/2013
 189. Sandnes kommune - coach leder senter for flerspråklige 2012
 190. Sandnes kommune - coach for ansatte senter for flerspråklige 2013
 191. Stavanger kommune - Qmarkå Barnehage - LØFTkurs 2010
 192. Ringebu kommune, Oppland - LØFT opplæring helse/omsorgstjenesten vår 2008
 193. Oslo kommune - LØFTkurs Kingosgate pleie og rehabiliteringssenter 2008
 194. Oslo kommune - LØFT kurs for Hasle skole 2011
 195. Drammen kommune - Bygging av servicekultur, Virksomhet Adminstrasjon og service 2010
 196. Siviladministrasjonen Hustad Leir - bedriftskulturforedrag
 197. Folkeuniversitetet i Møre og Romsdal - motivasjonsanalyser og bedriftskultur/ledelse, personalhåndtering FUMR -
 198. Folkeuniversitetet i Møre og Romsdal - rådgiver i 20% stilling i motivasjon,kommunikasjon og selvutvikling for AETAT
 199. Folkeuniverisitetet i Møre og Romsdal - lærer på salg/service kurs i Molde, Krsund og Ålesund
 200. Folkeuniversitetet i Møre og Romsdal - coach på etterutdanning for ledere
 201. Landssekretæriatet i Folkeuniversitetet - bedriftskultur
 202. Folkeuniversitetet i Finnmark - LØFTseminar
 203. Folkeuniversitetet i Finnmark - Strategiseminar
 204. Nesset Kraft - bedriftskultur seminar
 205. Nesset Kraft - bedriftskulturanalyse
 206. Nesset Kraft - LØFTsamtalen(utarbeidet medarbeidersamtaler med løsningsfokus)
 207. Økonomisenteret i Molde - bygge bedriftskultur
 208. Økonomisenteret i Molde - kommunikasjonsLØFT
 209. Aetat Møre og Romsdal - bedriftskulturforedrag
 210. Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal - omstilling og bedriftskultur
 211. Utdanningsforbundet i Herøy - foredrag om psykososialt arbeidsmiljø 2010
 212. Utdanningsforbundet Senja, LØFT foredrag 2015
 213. Kommuneforbundet i Møre og Romsdal - foredrag personallederrolla
 214. Fagforbundet i Vestnes - kommunikasjonsseminar
 215. Fagforbundet i Alta - LØFT kurs 2007
 216. Fagforbundet i Surnadal - LØFT kurs 2008
 217. Fagforbundet i Surnadal - LØFT kurs 2009
 218. Fagforbundet Aukra - LØFTkurs 2009
 219. Fagforbundet Aukra - LØFTkurs 2017
 220. Fagforbundet i Storfjord og Vestnes - motivasjonsforedrag 2014
 221. Fagforbundet Sogn og Fjordane - foredrag representantskapsmøte 2010
 222. Fagforbundet Sykkylven -Motivasjonsforedrag 2014
 223. Reiselivslagets Landsforbund - motivasjonsseminar
 224. Arbeidsmiljøkonferansa i Møre og Romsdal - arbeidsmiljøforedrag
 225. Averøy næringsforum - service,kundebehandling og kommunikasjonkurs 2004
 226. Averøy næringsforum - service, kundebehandling og kommunikasjonskurs for handelsstanden i Eide 2008
 227. Fræna næringsforum - salg,service og kommunikasjonskurs
 228. Fræna næringsforum, kommunikasjonskurs 2007
 229. Fræna Næringsforum, motivasjonsforedrag julefrokost 2010
 230. Molde Næringsforum - LØFTkurs trainees 2010
 231. Molde Næringsforum - LØFTkurs trainess 2011
 232. Molde Næringsforum - LØFT kurs trainees 2013
 233. Molde Næringsforum LØFT kurs trainees 2015
 234. Molde Næringsforum - Jobbdagen vidaregående skoler 2017
 235. Molde Næringsforum - Ledernettverk for kvinner - hvordan coache ansatte? 2017
 236. Aukra Næringsforum - service og kundebehandlingskurs 2006
 237. Aukra Næringsforum - LØFT kurs for medlemsbedrifter 2008
 238. Sandøy Næringslag - arbeidsgledekurs 2009
 239. Vik næringsforening - LØFT for Opptur VIK i Sogn - 2008
 240. Sentio Analyse AS - utsjekking av kandidaters motivasjon ved tilsetting
 241. Vitusapotek Region Vest - LØFTseminar
 242. Coach i studiet for kompetanseutvikling og coaching i Møre og Romsdal 2004/2005/2006
 243. Veileder i studiet for coaching og relasjonsledelse 2007
 244. Menighetene i Rindal og Surndal - bedriftskulturanalyse
 245. Menighetene i Rindal og Surndal - LØFTseminar
 246. Menighetene i Rindal og Surndal - oppfølging av bedriftskulturanalysen 2006
 247. MOBOGaranti Molde - bedriftskulturanalyse
 248. MOBOgaranti Molde - oppfølging av bedriftskulturanalyse 2006
 249. Handelshuset Moldetorget - bygge bedriftskultur
 250. Roseby i Molde - Motivasjonsseminar
 251. AMfi regionsamling VEST - LØFT kurs 2014
 252. Amfi Ulsteinvik - motivasjonsLØFT 2014
 253. AMFI Nestunsenteret, Askøy og Os; LØFT kurs 2014
 254. Ulstein ITsenter - LØFTseminar
 255. 4H i Møre og Romsdal- motivasjonsseminar
 256. Møre og Romsdal fylke, landbruksavdelingen, servicekurs
 257. Rogaland fylkeskommune, personal og organisasjonsavd. - LØFTkurs 2007
 258. Pi`kasso frisørsalong Ålesund - motivasjonsforedrag
 259. Romsdalsk lærerstemne - LØFTkurs 2005, 2006 og 2007
 260. Trygdeetaten i Møre og Romsdal - LØFTkurs
 261. Molde Junior Chamber - foredrag
 262. Molde Junior Chamber - stressmestringsforedrag 2007
 263. Aukra Auto(flybussene i Molde) - service og kundebehandlingskurs
 264. Maritech Averøy - service, kommunikasjon og kundebehandlingskurs
 265. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTforedrag lærings og mestringskonferanse
 266. Helse Nordmøre og Romsdal - Kr.sund og Molde, LØFTkurs for å bygge endret kultur 2007
 267. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTkurs Skogsstua barnehage 2007
 268. Helse Nordmøre og Romsdal - motivasjonskurs for alle barnehagene 2007
 269. Helse Nordmøre og Romsdal - Veileder for styrer Skogsstua barnehage 2007
 270. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTkurs for laboratorieavdelingen i Molde 2007
 271. Helse Nordmøre og Romsdal - Oppfølgingskurs LØFT for laboratorieavdelingen Molde sykehus 2008
 272. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTforedrag barnehabiliteringsavdelingen Krsund sykehus 2008
 273. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTkurs Eide psykiatriske senter 2008
 274. Helse Nordmøre og Romsdal - veileder avdelingsleder Molde sykehus 2008
 275. Helse Nordmøre og Romsdal, LØFTforedrag pårørendeskolen, lærings-og mestringssenteret 2008
 276. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFT opplæring enhet for rehabilitering Molde sykehus 2010
 277. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTkurs for barnerehabilitering 2011
 278. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFT kurs fødeavdelinga 2011
 279. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTkurs kirurgisk avdeling Molde sykehus 2010
 280. Helse Sunnmøre, LØFT seminar Kvinneklinikken 2009
 281. Helse Sunnmøre - bygge bedriftskultur 2009/2010
 282. Helse Sunnmøre - LØFT kurs 2013
 283. Helse Sunnmøre - LØFT kurs kreftavdelinga Ålesund sykehus 2016
 284. Helse Nordmøre og Romsdal, LØFT kurs Kvinneklinikken 2009
 285. Helse Nordmøre og Romsdal - coach for leder 2011
 286. Helse Nordmøre og Romsdal - motivasjonsforedrag Diabeteskonferansen 2013
 287. Helse Nordmøre og Romsdal Aura Rehabiliteringssenter - LØFT kurs 2014
 288. Helse Møre og Romsdal, veiledning ledere Medisinsk teknisk avdeling 2015
 289. Helse Nordmøre og Romsdal LØFT foredrag rehab 2014
 290. Helse Møre og Romsdal - LØFT foredrag medisinsk sengepost 2016
 291. Helse Møre og Romsdal, avd rus/psyk  - veileder ledergruppen 2017
 292. Norengros Ødegaard Ålesund - motivasjonsforedrag
 293. Scandic hotell - Ålesund - motivasjonsforedrag 2006
 294. Scandic hotell - Ålesund - LØFTkurs med oppfølging for avdelingslederne 2007
 295. Høgskolen i Molde - lærer etikk i arbeidslivet
 296. Høgskolen i Molde - LØFTforleser i studiet Sport Management 2006, 2007, 2008, 2009 og 2010
 297. Høgskolen i Molde - evalueringsprosess ny administrativ organisering 2008
 298. Høgskolen i Molde - teamarbeid for traineebedrifter - avdelings for oppsøkende virksomhet 2008
 299. Høgskolen i Molde - konflikthåndtering, undervisning vernepleieutdanningen 2011
 300. Høgskolen i Ålesund - foredrag lederteamet 2007
 301. Høgskolen i Tromsø - konflikthåndteringskurs for studielederne 2007
 302. Høgskolen i Bergen - lærerutdanningen - LØFT innføring 2014
 303. Universitetet i Tromsø - LØFTkurs for ITavdelingen 2010
 304. Universitetet i Bergen, bedriftskulturprosess med LØFT, institutt for geovitenskap 2010
 305. Romsdal videregående skole - LØFTkurs 2006
 306. Gand videregående skole, Sandnes - LØFT kurs 2008
 307. Sykkylven videregående skole - LØFTseminar 2009
 308. Rauma Folkehøgskole - bygging av bedriftskultur 2007
 309. Molde Folkehøgskole - foredrag 2016
 310. Molde Folkehøgskole - LØFTforedrag 2017
 311. Lederne for alle servicekontorene i Møre og Romsdal - hvordan jobbe med arbeidsmiljø 2006
 312. Servicekontorkonferansen i Møre og romsdal, motivasjonsforedrag 2007
 313. Diakonhjemmet høgskole/sykehus Oslo, Kroppskunnskapingsprosjektet, LØFT opplæring 2006
 314. Torabu AS - LØFT kurs 2006
 315. Bergmoprodukter Molde - LØFT kurs 2008
 316. Tromsø ASVO og andre ASVObedrifter i Troms- LØFTopplæring våren 2008
 317. Trollheim Vekst - 3 dagers kursing støttearbeidere 2008
 318. Trollheim Vekst - LØFTkurs lederne 2008
 319. NAV Kristiansund Kick Off 2006
 320. Stranda Møbelarbeiderforeining - Kommunikasjonskurs 2006
 321. Rolls Royce Brattvåg - motivasjonsforedrag 2006
 322. Utdanningsdirektoratet, coach for leder 2007
 323. 8.mars tale Sykkylven "Ei oppLØFTa kvinne!" 2007
 324. Dysleksiforeningen i Møre og Romsdal - LØFTforedrag 2007
 325. MSforeninga i Møre og Romsdal - LØFTforedrag 2008
 326. MS foreninga Trondheim og Omegn- foredrag 2014
 327. MS foreninga nord og Sør Trøndelag, motivasjonsforedrag 2015
 328. Kystverket, administrasjonsavdelingen, kommunikasjonsseminar 2007
 329. Kystverket, juridisk avdeling, LØFTkurs 2007
 330. Kystverket Midt-Norge LØFT kurs 2008
 331. Kystverket Midt - Norge - LØFTimplementering( prosjekt 2008 og 2009)
 332. Finnmark Teknikk og Nordkyn Vindmølleorganisasjon - LØFTkurs 2007
 333. Incestsenteret i Møre og Romsdal - LØFTkurs 2007
 334. Romsdal Regionråd - ROR barnevernsprosjekt, veileder for lederne 2007/2008/2009/2010/2011/2012
 335. Vegsund foreldrelagsbarnehage ,Ålesund- LØFT kurs 2008
 336. Romsdals Budstikke - coach for leder 2008
 337. MCB Tendos Herøy - LØFTkurs 2008
 338. Kvinner i Vekst - Kvinnekonferansen i Ålesund - foredrag "den løsningsfokuserte kvinne" 2008
 339. Møre og Romsdal Røde Kors - barnehjelpen - LØFTforedrag 2008
 340. Møre og Romsdal Rødkors, omsorg - LØFTforedrag 2009
 341. Møre og Romsdal Røde Kors, Brattvåg - LØFT foredrag 2009
 342. Møre og Romsdal Røde Kors - foredrag årsmøttet 2011
 343. Møre og Romsdal Røde Kors LØFT foredrag 2013
 344. Visma Services International, avd Sunnmøre - LØFTforedrag 2008
 345. Visma Services - endringsprosess med bruk av LØFT 2010
 346. JASE enkeltmannsforetak - veiledning av leder 2008/2009
 347. Helse Innlandet(Gjøvik), rehabiliteringsavdelingen - LØFTseminar 2009
 348. Helse Innlandet(Hamar), rehabiliteringsavdelingen - LØFTkurs 2009
 349. Helse Innlandet(Hamar), rehabiliteringsavdelingen - LØFTutviklingsprosess 2009
 350. Helse Innlandet, ledergruppen - LØFT kurs 2009
 351. Helse Innlandet, Granheim Lungesykehus - LØFTseminar 2009
 352. Helse Innlandet, rehabiliteringsavdelingen - bedriftskulturprosess med LØFT 2010
 353. Private barnehager Stange kommune - LØFTkurs 2009
 354. Kvinnenettverket i Møre og Romsdal AP - selvtillitsbygging 2009
 355. Møre og Romsdal Bygdekvinnelag - inspirasjonsforedrag 2009
 356. NOKLUS Sunnmøre( Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus) - arbeidsgledeforedrag 2009
 357. NAV Herøy- etablering av nytt kontor - LØFTprosess med veiledning 2009/2010
 358. NAV Herøy - veiledning av ansatte 2013
 359. NAV Vestnes - teamveiledning 2009
 360. Transportbransjens opplæringskontor - LØFTforedrag 2009
 361. Lastebileigerforbundet Møre og Romsdal - arbeidsgledeforedrag 2011
 362. Universitetet i Tromsø - LØFT kurs for alle 3 kull ved Bedriftskulturstudiet 2009
 363. Molde Næringsforum - LØFT for Trainees 2009
 364. BUFetat Møre og Romsdal - teamveileder 2009
 365. BUFetat Møre og Romsdal - veileder for leder 2011/2012
 366. Plassebakken Barnehage - Bedriftskultur/visjonsbygging høst 2009/2010
 367. Plassebakken Barnehage - leder og teamcoaching 2009/2010
 368. Plassebakken Barnehage - LØFTkurs 2011
 369. Plassebakken Barnehage - LØFTkurs og veiledning 2013
 370. Plassebakken Barnehage - Coorporation Training program - veiledning 2017
 371. HerøyLØFTET - LØFTkurs 2009
 372. Rusbehandling Midt Norge/Veksthuset i Molde - LØFT kurs 2009/2013
 373. Rusbehandling Midt Norge/Molde Behandlingssenter - veileder alle ansatte inkl ledelse 2012/2013
 374. Rusbehandling Midt Norge/ Molde Behandlingssenter - veileder ledergruppa 2014/2015/2016
 375. Visma Services Norge - LØFTkurs 2009
 376. Visma Services Norge - personalsamling 2010
 377. Forum for offentlig service - Bedriftskulturforedrag Servicekonferansen Gardermoen 2009
 378. Blåtinden Barnehage, Ulsteinvik - LØFTkurs 2010
 379. Remiks Tromsø via HSR Management - foredrag 2010
 380. Moldebadet - bedriftskultur og teambygging 2010
 381. Kvinner i farta via HSR Management Tromsø 2010
 382. Finnmarkskonferansen 2010 - foredrag 2010
 383. Fylkesmannen i Møre og Romsdal - foredrag stressmestring 2010
 384. Fylkesmannen i Møre og Romsdal - LØFT kurs 2017
 385. Troms Fylkeskommune - Ungdomstinget - foredrag 2016
 386. Troms Fylkeskommune - Verdensdagen for psykisk helse 2017
 387. Verdensdagen for psykisk helse - foredrag - hvordan skape løsningsfokusert kultur 2010
 388. Krisesenteret i Molde - LØFTopplæring 2011
 389. Rusettervernet i Sogn Og Fjordane - LØFTkurs 2011
 390. Rusettervernet i Sogn og Fjordane - nytt LØFTkurs 2011
 391. Rusettervernet i Sogn og Fjordane - LØFT på ledersamling 2017
 392. Molde og omegn brystkreftforening - InspirasjonsLØFT 2011
 393. Norsk Polarinstitutt - konflikthåndteringskurs 2011
 394. Norsk Polarinstitutt - bedriftskulturens betydning for arbeidsglede 2011
 395. Norsk Polarinstitutt - coach leder 2012
 396. Sparebank1 Midt Norge - foredrag Ledere som kulturbærere 2011
 397. Sparebank1 Midt Norge - foredrag tillitsvalgte - hvordan skape bedriftskultur 2011
 398. Ulmatec(Ulstein Marine Technology)foredrag Motivasjon skaper bedriftskultur! 2011
 399. MS foreninga i Molde - LØFTforedrag 2011
 400. Landsforeningen for overvektige - Motivasjonskurs og Zumbatrening 2012/2013/2014
 401. Molde og Romsdal Brystkreftforening - foredrag årsmøtet M og R 2013
 402. Handelshuset Moldetorget - bedriftskultur prosess/kursrekke 2012
 403. Ekrehagen barnehage, Tromsø - innføringskurs i LØFT 2010 - oppfølgingskurs 2012
 404. Rabben barnehage, Rauma - LØFT kurs 2012
 405. Mafoss - forening for Maritime bedrifter på Sunnmøre - LØFTkurs 2012
 406. Apotek 1 - LØFTkurs 2012
 407. Ulstein Verft - bedriftskulturbygging 2012
 408. Ulstein Verft - LØFT opplæring potensielle ledere 2013
 409. LINK - mottak LØFT kurs Volda/Ulstein 2012
 410. Nygiv Prosjektet Finnmark - LØFT kurs 2013
 411. Kjærinngløftet Porsanger - LØFT kurs 2013
 412. NAV Troms - LØFT kurs NAV ledere 2013
 413. NAV Tromsø - LØFT kurs NAV avdelingsledere/veiledere 2013
 414. NAV Trondheim - LØFT kurs 2013
 415. Hustadmarmor A/S - foredrag 2013
 416. Franzefoss - Hareid - LØFT kurs 2013
 417. LINK Vestnes(asylmottak) - coach 2013
 418. Posten Sunnmøre og Nordfjord - bedriftskultur og LØFT ledere 2013
 419. Inspiranor - LØFT kurs Lakselv i Finnmark 2013
 420. Nordreisa ASVO - LØFT kurs 2013
 421. Alle ASVO bedrifter i Troms - 2 dagers LØFT kurs 2013
 422. Nasjonal Inspirasjonskonferanse - MS forbundet LØFTforedarg 2013
 423. Kvinnenettverk Arktis samling Svalbard 2013
 424. Barent Woman Without Borders - samling Murmansk 2012 og Senja 2013
 425. MOBARN - private barnehager i Molde LØFT kurs 2013
 426. LUIN - skole/barnehageledernettverk i Nordfjord - Bedriftskulturforedrag 2014
 427. Nordvestforum - LØFT på deres Lederutviklingsprogram vår/høst 2014/2015
 428. Norsk Dermatologisk forening - motivasjonforedrag landskonferanse 2014
 429. FFO - motivasjonsforedrag 2014
 430. Handelshuset Førde - foredrag alle butikksjefane 2014
 431. Eiendomsmegler Vest - motivasjonsforedrag 2015
 432. Årølia barnehage, Espira - veileder leder 2015
 433. Din Utvikling, Tromsø - LØFT kurs 2015
 434. Espira Årø barnehage - coach for leder 2015
 435. GNIST barnehage Hareid - LØFT opplæring 2015
 436. GNIST barnehage Hareid -LØFT kurs foreldre 2016
 437. GNIST barnehage Ratvika - LØFT opplæring 2015
 438. GNIST barnehage Støylane - LØFT opplæring 2015
 439. GNIST barnehage Støylane - LØFT kurs foreldre 2016
 440. GNIST barnehage Nordstrand - LØFT opplæring 2015
 441. GNIST barnehage Nordstrand - LØFTkurs foreldre 2016
 442. GNIST barnehage Nordstrand - LØFT oppfølgingskurs 2017
 443. West Elektro, Kristiansund - Motivasjonsforedrag 2015
 444. Almegjordet Barnehage, Ulsteinvik - Bedriftskulturprosess 2015
 445. Almegjordet barnehage, Ulsteinvik - veileder 2016
 446. Høddvollbarnehagen, Ulsteinvik - LØFT for foreldre 2015
 447. Høddvollbarnehagen, Ulsteinvik - LØFT opplæring 2017
 448. Haugenstykket Barnehage. Tromsø - LØFTkurs 2016
 449. Posten - foredrag Storledersamling Midt Norge 2015
 450. Posten - LØFT opplæring ledergruppe 2016
 451. Posten - personalmøter 4 avdelinger 2017
 452. Tromsø Idrettsråd - foredrag Inkluderingskonferansen 2016
 453. LINK Søre Sunnmøre - LØFT kurs 2016
 454. LINK Søre Sunnmøre - veileder 2016
 455. LINK Søre Sunnmøre - Coorporationtraining program 2017
 456. Møre og Romsdal Reumatikerforening - foredrag 2016
 457. Sparebank 1 Midt Norge - foredrag 2016
 458. Mental helse Møre og Romsdal - motivasjonsforedrag 2016
 459. Serit Møre - Organisasjons og lederutviklingsprosess 2017
 460. Oslo Handelsgymnasium - LØFT kurs 2017
 461. Norges Speiderforbund - coaching speidersjef 2017
 462. Møre og Romsdal Blindeforbund - LØFTforedrag 2017
 463. Coach for Hilde Erlandsen - LØFT i masterstudium 2017

OMTALAR
FRÅ DELTAKARANE

Klikk her for a lese omtalar
frå deltakarane.

REFERANSER

Klikk her for ei liste over 
mine referanser.