logo.png
 
 
 
MENY
  AURA
  CONSULTING
  PÅ 
FACEBOOK

Aura Consulting ønsker di tilbakemelding. Klikk her for å gi tilbakemelding.

REFERANSER

 1. Senter for flerspråklige barn og unge (FBU)Molde kommune - motivasjonsseminar
 2. Molde kommune - LØFTseminar for 80 ledere 2003
 3. Molde kommune - utvikling av ergo,fysio og rehab.avdelingen
 4. Molde kommune - LØFTseminar for barnehageansatte
 5. Molde kommune - LØFTseminar for alle lederne i pleie og omsorgsavdelingen
 6. Molde kommune- bedriftskulturanalyse brannavdelingen
 7. Molde kommune - bedriftskulturanalyse kulturavdelingen 2005/2006
 8. Molde kommune - coach for ledere
 9. Molde kommune - LØFT kurs Kviltorp skole 2007
 10. Molde kommune - LØFT kurs Kviltorp barnehage 2007
 11. Molde kommune - bedriftskulturbygging ved hjelp av LØFT 2009
 12. Molde kommune - plandag for helsetjenesten 2007
 13. Molde kommune - LØFT kurs for eiendomsavdelingen 2007
 14. Molde kommune - LØFT kurs med oppfølging for Bergmo omsorgssenter og sykehjem 2007
 15. Molde kommune - LØFT kurs for ny avdeling Bergmo omsorgssenter og sjukeheim 2007
 16. Molde kommune - coach for leder Bergmo omsorgssenter 2007/2008/2009/2010/2013/2014
 17. Molde kommune - ledersamling - bygge lederkultur Bergmo omsorgssenter 2008
 18. Molde kommune - LØFT kurs for alle tilsette ved Bergmo omsorgssenter - 2009
 19. Molde kommune - LØFT kurs for tilsette ved Bergmo omsorgssenter 2010
 20. Molde kommune - veileder for avdelingssykepleier 2011/2012
 21. Molde kommune - ledersamling Bergmo Omsorgssenter 2013
 22. Molde kommune - veileder for leder Kviltorp Barnehage 2008/2009/2010/2011
 23. Molde kommune - LØFTkurs Kirkebakken Omsorgssenter 2008
 24. Molde kommune - veileder for leder Glomstua omsorgssenter 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016/2017/2018
 25. Molde kommune - veileder for 2 oversykepleiere Glomstua Omsorgssenter 2016
 26. Molde kommune - LØFT kurs Glomstua Omsorgssenter 2010/2011
 27. Molde kommune - LØFT kurs Vågsetra Skole 2009
 28. Molde kommune - veileder for leder barn og unge 2010/2011
 29. Molde kommune - LØFT kurs barnevernsavdelingen 2010
 30. Molde kommune - LØFTkurs for foreldre Kviltorp/Sellanrå barnehage 2011
 31. Molde kommune - konflikthåndteringsprosess 2011
 32. Molde kommune - bedriftskulturjobbing service og informasjon 2011
 33. Molde kommune - bedriftskulturprosess Glomstua Omsorgssenter 2012/2013
 34. Molde kommune - LØFT kurs St.Sunniva barnehager 2013
 35. Molde kommune - LØFT kurs Skjevika skole 2013
 36. Molde kommune - Prosjekt "Barnevernet på sitt beste!" 2013/2014
 37. Molde kommune - Bergmo Ungdomsskole - LØFTkurs 2014
 38. Molde kommune - Skjevika barne og ungdomsskole - LØFT kurs 2013 og 2014
 39. Molde kommune - lederveiledning Hjelset barnehage 2014
 40. Molde kommune - lederveiledning Langmyra barnehage 2014
 41. Molde kommune - veileder LØFTIS prosjektet 2016/2017
 42. Molde kommune - veileder barnevernsleder 2016
 43. Molde kommune - lederveiledning Lillekollen Barnehage 2017/2018
 44. Molde kommune - Hauglegda Barnehager - 2018
 45. Kristiansund kommune - LØFTseminar for alle barnehagene i Krsund kommune
 46. Kristiansund kommune - Personalseminar for Opplæringssenteret
 47. Kristiansund kommune - Servicekontoret i "utvikle vår servicekultur"
 48. Kristiansund kommune - LØFTseminar for Servicekontoret og helseavdeling
 49. Kristiansund kommune - LØFTseminar for Atlanten Idrettspark
 50. Kristiansund kommune - LØFTforedrag for rehabiliteringsavdelingen
 51. Kristiansund kommune - LØFTkurs for psykiatritjenesten 2006
 52. Kristiansund kommune - bedriftskulturanalyse brann/redning 2006
 53. Kristiansund kommune - LØFTkurser for botjenesten 2007
 54. Kristiansund kommune - bedriftskulturbyggingsprosjekt Heinsa Barnehage 2010/2011
 55. Kristiansund kommune - veileder barnevernet 2012/2013/2014/15
 56. Kristiansund kommune - LØFT kurs botjenesten 2012
 57. Kristiansund kommune - LØFT kurs barneverntjenesten 2012
 58. Kristiansund kommune - LØFT kurs Interne tjenester 2013
 59. Vestnes kommune - bedriftskultur og ledelse
 60. Vestnes kommune - kommunikasjonsseminar , 4 ialt
 61. Vestnes kommune - Gardstunet barnehage - konfliktkurs 2006
 62. Vestnes kommune - LØFT kurs hjemmetjenesten og sykehjemmet 2010
 63. Vestnes kommune - LØFT kurs ledere og ansatte Barne og ungdomstjenesten 2012
 64. Skodje kommune - LØFTseminar for ledere
 65. Skodje kommune - oppfølging av LØFTarbeidet
 66. Skodje kommune - opplæring i LØFT for pedagogiske leiarar 2006
 67. Skodje kommune - LØFT kurs for ansatte ved skoler/barnehager
 68. Skodje kommune - LØFTforedrag barnehageforeldre 2007
 69. Skodje kommune - LØFTforedrag alle ansatte Rådhuset 2007
 70. Skodje kommune - LØFTkurs helseavdelingen 2007
 71. Skodje kommune - LØFTforedrag servicekontoret 2008
 72. Ørskog kommune - LØFTseminar administrativ og politisk ledergruppe 2008
 73. Ålesund kommune - BedriftskulturLØFT for Ålesund Voksenopplæringssenter
 74. Ålesund kommune - bedriftskulturanalyse virksomhet for særskilt opplæring og utvikling
 75. Ålesund kommune - foredrag for servicetorg og dok.senter
 76. Ålesund kommune - LØFT kurs Aspøya Omsorgssenter 2009
 77. Ålesund kommune - Arbeidsgledeforedrag, virksomhet Barn og Unge, indre 2010
 78. Ålesund kommune, LØFT kurs Spjelkavik Omsorgssenter 2010
 79. Ålesund kommune, coach 2 barnevernsteam 2011
 80. Ålesund kommune, LØFT kurs Virksomhet Barn og Unge, ytre 2011
 81. Ålesund kommune, LØFT kurs del II Aspøya Omsorgssenter 2011
 82. Ålesund kommune - LØFT kurs flyktningetjenesten 2014
 83. Ålesund kommune - LØFT kurs Hatlane Omsorgssenter - 2016
 84. Ålesund kommune - LØFT kurs Skarbøvika sykehjem - 2016
 85. Ålesund kommune - LØFT opplæring ledere pleie og omsorg 2017
 86. Sula kommune - Bedriftskulturprosess Måseide skule 2015
 87. Sula kommune - coach rektor Måseide skule 2016
 88. Ørsta kommune - LØFTseminar for barnehageledere
 89. Ørsta kommune - LØFTseminar for alle ansatte i barnehagene i Ørsta
 90. Ørsta kommune - LØFTkurs Kløverhagen barnehage 2006
 91. Ørsta kommune - bedriftskulturbygging Hovdebygda barnehage - prosess vår 2008
 92. Ørsta kommune - LØFT kurs 3 barnehager 2013
 93. Ørsta kommune - LØFT kurs Barnas Vel Barnehage 2014
 94. Fræna kommune - LØFTkurs for 2 barnehager 2006
 95. Fræna kommune - motivasjonsforedrag 2010
 96. Fræna kommune - LØFTopplæring Familie og Helsetenesta 2011
 97. Fræna kommune - veileder barneverntjenesten 2015/2016/2017/2018
 98. Eide kommune - LØFTkurs Eide barnehage 2013
 99. Aukra kommune - LØFT kurs Bergetippen Barnehage 2012 og 2013
 100. Midsund kommune - Bedriftskulturforedrag Inspirasjonskveld 2015
 101. Midsund kommune - LØFT for pleie og omsorg 2015
 102. Sandøy kommune, Harøy skule, Bedriftskulturprosess 2015 / 2016
 103. Haram kommune - veiledning konflikthåndteringsprosess 2011 / 2012
 104. Haram kommune - veiledning psykiatritjenesten 2012
 105. Herøy kommune - LØFT kurs prosjekt Boligsosialt program 2006( for 100 tilsette)
 106. Herøy kommune - ny organisering eiendomsavdelinga, fokus på samarbeid og teambygging 2007
 107. Herøy kommune sosialavd. kommunikasjonskurs 2007
 108. Herøy kommune - LØFTopplæring ledere flere samlinger 2007
 109. Herøy kommune - veileder for sosialleder/barnevernleder 2007 / 2008 / 2009/ 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014
 110. Herøy kommune - veileder for boveileder 2007
 111. Herøy kommune - veileder sosialtenesten 2008/2009
 112. Herøy kommune - bedriftskulturbygging eigedomsavdelinga 2010
 113. Herøy kommune - LØFT kurs ledere familie og helseavdelingen 2016
 114. Herøy kommune - LØFT foredrag ansatte/personal skole/barnehage 2017
 115. Sande kommune . bedriftskulturbygging i butenestene 2015
 116. Sande kommune - bedriftskulturbygging Gjerdsvika Oppvekstsenter 2016
 117. Sande kommune- LØFT kurs foreldre i barnehage/skole 2017
 118. Sande kommune - LØFT kurs tilsette i alle barnehager 2017
 119. Sande kommune - veileder barnevernsleder 2017
 120. Sande kommune - LØFT for barnehager 2017
 121. Hareid kommune - LØFT opplæring leiarar 2010
 122. Hareid kommune - LØFT kurs ledere pleie og omsorg 2013
 123. Stranda kommune - LØFTopplæring leiarar 2007
 124. Norddal kommune - kommunikasjonskurs 2006
 125. Norddal kommune - LØFTkurs Valldal skole 2007
 126. Stordal, Stranda, Sykkylven og Norddal - LØFTkurs for lærere 2006
 127. Stranda og Sykkylven kommune - LØFTkurs barnehageansatte 2007
 128. Volda kommune - Volda ungdomskole - personalsamling 2008
 129. Volda kommune - LØFTopplæring skoleledere 2011
 130. Volda kommune - Rabben skule/SFO - LØFTkurs 2012
 131. Volda kommune - LØFT kurs for alle barnehagar 2016
 132. Nesset kommune - LØFTopplæring ledere 2012
 133. Nesset/Sunndal/Tingvoll Interkommunale barneverntjeneste - veileder 2014/2015
 134. Nesset kommune - veileder LØFTIS prosjektet 2016
 135. Sunndal kommune - veileder helse og sosialsjef 2016/2017
 136. Sunndal kommune - LØFT opplæring ledere helse og sosial 2017
 137. Sunndal kommune - bedriftskulturprosess Habiliteringstjenesten 2017/2018
 138. Sunndal kommune - coach leder hjemmetjenesten 2017
 139. Averøy kommune - veiledning av leder 2008/2009
 140. Averøy kommune - bedriftskulturprosess Langøya Omsorgstenester 2009
 141. Averøy kommune - bedriftskulturprosess Averøy sykehjem 2014
 142. Vanylven kommune - LØFT kurs for stabsavdelinga 2009
 143. Surnadal kommune - LØFT kurs for alle barnehageansatte 2010
 144. Sunndal kommune - coaching pleie og omsorgssjef 2016/2017
 145. Sunndal kommune - LØFT kurs ledere pleie og omsorg 2017
 146. Rauma kommune - LØFT kurs tjeneste barn unge 2010
 147. Selje kommune, Sogn og Fj - LØFT kurs for alle barnehageansatte 2007
 148. Selje kommune - LØFTkurs 2011
 149. Måløy kommune, Sogn og FJ. - LØFTkurs for Raudeberg skule 2007
 150. Førde kommune - NAV Førde - LØFT kurs 2008
 151. Førde kommune - psykiatritenesta - LØFT kurs 2008
 152. Luster kommune - Hafslo omsorgsteneste - LØFT kurs 2009
 153. Luster kommune - LØFTopplæring leiarar 2010
 154. Flora kommune - LØFT kurs Kontornettverk 2010
 155. Flora kommune - LØFTkurs kulturavdelinga 2010
 156. Flora kommune - LØFTkurs for alle barnehagane 2011
 157. Flora kommune - LØFTkurs for Kvardagsrehabilitering 2014
 158. Flora kommune - LØFT på Inspirasjonsdag etikk og kultur 2015
 159. Gloppen kommune - LØFTkurs alle barnehageansatte 2012
 160. Gloppen kommune - LØFT kurs Pleie og omsorg 2016
 161. Oppdal kommune, Sør tr - Oppdal kulturhus, bygge bedriftskultur 2006
 162. Loppa kommune, Finnmark, LØFT kurs 2007
 163. Måsøy kommune, Finnmark, Bedriftskulturbygging 2010/2011
 164. Ballangen kommune, Nordland, LØFT kurs ledergruppen 2009
 165. Meløy kommune - LØFT for Meløy sykehjem 2015
 166. Bardu kommune, Troms - LØFTkurs med oppfølging pleie og omsorg 2007
 167. Balsfjord kommune - LØFTopplæring for lederne 2014
 168. Tromsø kommune, Troms - LØFTkurs for ansatte i hjemmetjenesten 2007
 169. Tromsø kommune - NordTromsøya barnehager - 6 barnehager bygger bedriftskultur 2009
 170. Tromsø kommune - coach leder barnehage 2009
 171. Tromsø kommune - motivasjonsforedrag Servicetorget 2009
 172. Tromsø kommune - NordTromsøya barnehager - 6 barnehager lærer LØFT 2010
 173. Tromsø kommune - FAU Bjerkaker skole LØFT kurs for foreldre 2010
 174. Tromsø kommune - Bjerkaker skole og Tromsø PPT, LØFT kurs 2010
 175. Tromsø kommune - LØFTopplæring Rehabiliteringsavdelingen 2010
 176. Tromsø kommune - Kommunikasjonskurs virksomhet Eiendom 2010
 177. Tromsø kommune - 2 dagers LØFT kurs for Omsorgstjenesten Fastlandet 2014
 178. Tromsø kommune - veileder for ledergruppe Omsorgstjenesten Fastlandet 2014/2015
 179. Tromsø kommune - LØFT i Ledelse for alle pedagogiske ledere i Tromsø kommune 2015
 180. Trondheim kommune - Hallset skole - bedriftskultur/LØFT 2012
 181. Bergen kommune - Akrobaten Barnehage - LØFTkurs 2009
 182. Stord kommune - LØFTkurs for alle lederne 2009
 183. Stavanger kommune - LØFTkurs for hjemmehjelpstjenesten 2007
 184. Stavanger kommune - Bamsefaret Barnehage - LØFT kurs 2009
 185. Sandnes kommune - LØFT kurs 3 barnehager 2010
 186. Sandnes kommune, LØFT kurs for Riskatun barnehage 2011
 187. Sandnes kommune, oppfølgingskurs LØFT for Riskatun barnehage 2012
 188. Sandnes kommune - oppfølgingskurs LØFT 3 barnehager 2011
 189. Sandnes kommune - bedriftskulturprosess 2012/2013
 190. Sandnes kommune - coach leder senter for flerspråklige 2012
 191. Sandnes kommune - coach for ansatte senter for flerspråklige 2013
 192. Stavanger kommune - Qmarkå Barnehage - LØFTkurs 2010
 193. Ringebu kommune, Oppland - LØFT opplæring helse/omsorgstjenesten vår 2008
 194. Oslo kommune - LØFTkurs Kingosgate pleie og rehabiliteringssenter 2008
 195. Oslo kommune - LØFT kurs for Hasle skole 2011
 196. Drammen kommune - Bygging av servicekultur, Virksomhet Adminstrasjon og service 2010
 197. Siviladministrasjonen Hustad Leir - bedriftskulturforedrag
 198. Folkeuniversitetet i Møre og Romsdal - motivasjonsanalyser og bedriftskultur/ledelse, personalhåndtering FUMR -
 199. Folkeuniversitetet i Møre og Romsdal - rådgiver i 20% stilling i motivasjon,kommunikasjon og selvutvikling for AETAT
 200. Folkeuniverisitetet i Møre og Romsdal - lærer på salg/service kurs i Molde, Krsund og Ålesund
 201. Folkeuniversitetet i Møre og Romsdal - coach på etterutdanning for ledere
 202. Landssekretæriatet i Folkeuniversitetet - bedriftskultur
 203. Folkeuniversitetet i Finnmark - LØFTseminar
 204. Folkeuniversitetet i Finnmark - Strategiseminar
 205. Nesset Kraft - bedriftskultur seminar
 206. Nesset Kraft - bedriftskulturanalyse
 207. Nesset Kraft - LØFTsamtalen(utarbeidet medarbeidersamtaler med løsningsfokus)
 208. Økonomisenteret i Molde - bygge bedriftskultur
 209. Økonomisenteret i Molde - kommunikasjonsLØFT
 210. Aetat Møre og Romsdal - bedriftskulturforedrag
 211. Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal - omstilling og bedriftskultur
 212. Utdanningsforbundet i Herøy - foredrag om psykososialt arbeidsmiljø 2010
 213. Utdanningsforbundet Senja, LØFT foredrag 2015
 214. Kommuneforbundet i Møre og Romsdal - foredrag personallederrolla
 215. Fagforbundet i Vestnes - kommunikasjonsseminar
 216. Fagforbundet i Alta - LØFT kurs 2007
 217. Fagforbundet i Surnadal - LØFT kurs 2008
 218. Fagforbundet i Surnadal - LØFT kurs 2009
 219. Fagforbundet Aukra - LØFTkurs 2009
 220. Fagforbundet Aukra - LØFTkurs 2017
 221. Fagforbundet i Storfjord og Vestnes - motivasjonsforedrag 2014
 222. Fagforbundet Sogn og Fjordane - foredrag representantskapsmøte 2010
 223. Fagforbundet Sykkylven -Motivasjonsforedrag 2014
 224. Reiselivslagets Landsforbund - motivasjonsseminar
 225. Arbeidsmiljøkonferansa i Møre og Romsdal - arbeidsmiljøforedrag
 226. Averøy næringsforum - service,kundebehandling og kommunikasjonkurs 2004
 227. Averøy næringsforum - service, kundebehandling og kommunikasjonskurs for handelsstanden i Eide 2008
 228. Fræna næringsforum - salg,service og kommunikasjonskurs
 229. Fræna næringsforum, kommunikasjonskurs 2007
 230. Fræna Næringsforum, motivasjonsforedrag julefrokost 2010
 231. Molde Næringsforum - LØFTkurs trainees 2010
 232. Molde Næringsforum - LØFTkurs trainess 2011
 233. Molde Næringsforum - LØFT kurs trainees 2013
 234. Molde Næringsforum LØFT kurs trainees 2015
 235. Molde Næringsforum - Jobbdagen vidaregående skoler 2017
 236. Molde Næringsforum - Ledernettverk for kvinner - hvordan coache ansatte? 2017
 237. Molde Næringsforum - Jobbdagen - LØFT foredrag 2018
 238. Aukra Næringsforum - service og kundebehandlingskurs 2006
 239. Aukra Næringsforum - LØFT kurs for medlemsbedrifter 2008
 240. Sandøy Næringslag - arbeidsgledekurs 2009
 241. Vik næringsforening - LØFT for Opptur VIK i Sogn - 2008
 242. Sentio Analyse AS - utsjekking av kandidaters motivasjon ved tilsetting
 243. Vitusapotek Region Vest - LØFTseminar
 244. Coach i studiet for kompetanseutvikling og coaching i Møre og Romsdal 2004/2005/2006
 245. Veileder i studiet for coaching og relasjonsledelse 2007
 246. Menighetene i Rindal og Surndal - bedriftskulturanalyse
 247. Menighetene i Rindal og Surndal - LØFTseminar
 248. Menighetene i Rindal og Surndal - oppfølging av bedriftskulturanalysen 2006
 249. MOBOGaranti Molde - bedriftskulturanalyse
 250. MOBOgaranti Molde - oppfølging av bedriftskulturanalyse 2006
 251. Handelshuset Moldetorget - bygge bedriftskultur
 252. Roseby i Molde - Motivasjonsseminar
 253. AMfi regionsamling VEST - LØFT kurs 2014
 254. Amfi Ulsteinvik - motivasjonsLØFT 2014
 255. AMFI Nestunsenteret, Askøy og Os; LØFT kurs 2014
 256. Ulstein ITsenter - LØFTseminar
 257. 4H i Møre og Romsdal- motivasjonsseminar
 258. Møre og Romsdal fylke, landbruksavdelingen, servicekurs
 259. Rogaland fylkeskommune, personal og organisasjonsavd. - LØFTkurs 2007
 260. Pi`kasso frisørsalong Ålesund - motivasjonsforedrag
 261. Romsdalsk lærerstemne - LØFTkurs 2005, 2006 og 2007
 262. Trygdeetaten i Møre og Romsdal - LØFTkurs
 263. Molde Junior Chamber - foredrag
 264. Molde Junior Chamber - stressmestringsforedrag 2007
 265. Aukra Auto(flybussene i Molde) - service og kundebehandlingskurs
 266. Maritech Averøy - service, kommunikasjon og kundebehandlingskurs
 267. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTforedrag lærings og mestringskonferanse
 268. Helse Nordmøre og Romsdal - Kr.sund og Molde, LØFTkurs for å bygge endret kultur 2007
 269. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTkurs Skogsstua barnehage 2007
 270. Helse Nordmøre og Romsdal - motivasjonskurs for alle barnehagene 2007
 271. Helse Nordmøre og Romsdal - Veileder for styrer Skogsstua barnehage 2007
 272. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTkurs for laboratorieavdelingen i Molde 2007
 273. Helse Nordmøre og Romsdal - Oppfølgingskurs LØFT for laboratorieavdelingen Molde sykehus 2008
 274. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTforedrag barnehabiliteringsavdelingen Krsund sykehus 2008
 275. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTkurs Eide psykiatriske senter 2008
 276. Helse Nordmøre og Romsdal - veileder avdelingsleder Molde sykehus 2008
 277. Helse Nordmøre og Romsdal, LØFTforedrag pårørendeskolen, lærings-og mestringssenteret 2008
 278. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFT opplæring enhet for rehabilitering Molde sykehus 2010
 279. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTkurs for barnerehabilitering 2011
 280. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFT kurs fødeavdelinga 2011
 281. Helse Nordmøre og Romsdal - LØFTkurs kirurgisk avdeling Molde sykehus 2010
 282. Helse Sunnmøre, LØFT seminar Kvinneklinikken 2009
 283. Helse Sunnmøre - bygge bedriftskultur 2009/2010
 284. Helse Sunnmøre - LØFT kurs 2013
 285. Helse Sunnmøre - LØFT kurs kreftavdelinga Ålesund sykehus 2016
 286. Helse Nordmøre og Romsdal, LØFT kurs Kvinneklinikken 2009
 287. Helse Nordmøre og Romsdal - coach for leder 2011
 288. Helse Nordmøre og Romsdal - motivasjonsforedrag Diabeteskonferansen 2013
 289. Helse Nordmøre og Romsdal Aura Rehabiliteringssenter - LØFT kurs 2014
 290. Helse Møre og Romsdal, veiledning ledere Medisinsk teknisk avdeling 2015
 291. Helse Nordmøre og Romsdal LØFT foredrag rehab 2014
 292. Helse Møre og Romsdal - LØFT foredrag medisinsk sengepost 2016
 293. Helse Møre og Romsdal, avd rus/psyk  - veileder ledergruppen 2017
 294. Norengros Ødegaard Ålesund - motivasjonsforedrag
 295. Scandic hotell - Ålesund - motivasjonsforedrag 2006
 296. Scandic hotell - Ålesund - LØFTkurs med oppfølging for avdelingslederne 2007
 297. Høgskolen i Molde - lærer etikk i arbeidslivet
 298. Høgskolen i Molde - LØFTforleser i studiet Sport Management 2006, 2007, 2008, 2009 og 2010
 299. Høgskolen i Molde - evalueringsprosess ny administrativ organisering 2008
 300. Høgskolen i Molde - teamarbeid for traineebedrifter - avdelings for oppsøkende virksomhet 2008
 301. Høgskolen i Molde - konflikthåndtering, undervisning vernepleieutdanningen 2011
 302. Høgskolen i Molde - LØFT lederopplæring 2017
 303. Høgskolen i Ålesund - foredrag lederteamet 2007
 304. Høgskolen i Tromsø - konflikthåndteringskurs for studielederne 2007
 305. Høgskolen i Bergen - lærerutdanningen - LØFT innføring 2014
 306. Universitetet i Tromsø - LØFTkurs for ITavdelingen 2010
 307. Universitetet i Bergen, bedriftskulturprosess med LØFT, institutt for geovitenskap 2010
 308. Romsdal videregående skole - LØFTkurs 2006
 309. Gand videregående skole, Sandnes - LØFT kurs 2008
 310. Sykkylven videregående skole - LØFTseminar 2009
 311. Rauma Folkehøgskole - bygging av bedriftskultur 2007
 312. Molde Folkehøgskole - foredrag 2016
 313. Molde Folkehøgskole - LØFTforedrag 2017
 314. Lederne for alle servicekontorene i Møre og Romsdal - hvordan jobbe med arbeidsmiljø 2006
 315. Servicekontorkonferansen i Møre og romsdal, motivasjonsforedrag 2007
 316. Diakonhjemmet høgskole/sykehus Oslo, Kroppskunnskapingsprosjektet, LØFT opplæring 2006
 317. Torabu AS - LØFT kurs 2006
 318. Bergmoprodukter Molde - LØFT kurs 2008
 319. Tromsø ASVO og andre ASVObedrifter i Troms- LØFTopplæring våren 2008
 320. Trollheim Vekst - 3 dagers kursing støttearbeidere 2008
 321. Trollheim Vekst - LØFTkurs lederne 2008
 322. NAV Kristiansund Kick Off 2006
 323. Stranda Møbelarbeiderforeining - Kommunikasjonskurs 2006
 324. Rolls Royce Brattvåg - motivasjonsforedrag 2006
 325. Utdanningsdirektoratet, coach for leder 2007
 326. 8.mars tale Sykkylven "Ei oppLØFTa kvinne!" 2007
 327. Dysleksiforeningen i Møre og Romsdal - LØFTforedrag 2007
 328. MSforeninga i Møre og Romsdal - LØFTforedrag 2008
 329. MS foreninga Trondheim og Omegn- foredrag 2014
 330. MS foreninga nord og Sør Trøndelag, motivasjonsforedrag 2015
 331. Kystverket, administrasjonsavdelingen, kommunikasjonsseminar 2007
 332. Kystverket, juridisk avdeling, LØFTkurs 2007
 333. Kystverket Midt-Norge LØFT kurs 2008
 334. Kystverket Midt - Norge - LØFTimplementering( prosjekt 2008 og 2009)
 335. Finnmark Teknikk og Nordkyn Vindmølleorganisasjon - LØFTkurs 2007
 336. Incestsenteret i Møre og Romsdal - LØFTkurs 2007
 337. Romsdal Regionråd - ROR barnevernsprosjekt, veileder for lederne 2007/2008/2009/2010/2011/2012
 338. Vegsund foreldrelagsbarnehage ,Ålesund- LØFT kurs 2008
 339. Romsdals Budstikke - coach for leder 2008
 340. MCB Tendos Herøy - LØFTkurs 2008
 341. Kvinner i Vekst - Kvinnekonferansen i Ålesund - foredrag "den løsningsfokuserte kvinne" 2008
 342. Møre og Romsdal Røde Kors - barnehjelpen - LØFTforedrag 2008
 343. Møre og Romsdal Rødkors, omsorg - LØFTforedrag 2009
 344. Møre og Romsdal Røde Kors, Brattvåg - LØFT foredrag 2009
 345. Møre og Romsdal Røde Kors - foredrag årsmøttet 2011
 346. Møre og Romsdal Røde Kors LØFT foredrag 2013
 347. Visma Services International, avd Sunnmøre - LØFTforedrag 2008
 348. Visma Services - endringsprosess med bruk av LØFT 2010
 349. JASE enkeltmannsforetak - veiledning av leder 2008/2009
 350. Helse Innlandet(Gjøvik), rehabiliteringsavdelingen - LØFTseminar 2009
 351. Helse Innlandet(Hamar), rehabiliteringsavdelingen - LØFTkurs 2009
 352. Helse Innlandet(Hamar), rehabiliteringsavdelingen - LØFTutviklingsprosess 2009
 353. Helse Innlandet, ledergruppen - LØFT kurs 2009
 354. Helse Innlandet, Granheim Lungesykehus - LØFTseminar 2009
 355. Helse Innlandet, rehabiliteringsavdelingen - bedriftskulturprosess med LØFT 2010
 356. Private barnehager Stange kommune - LØFTkurs 2009
 357. Kvinnenettverket i Møre og Romsdal AP - selvtillitsbygging 2009
 358. Møre og Romsdal Bygdekvinnelag - inspirasjonsforedrag 2009
 359. NOKLUS Sunnmøre( Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus) - arbeidsgledeforedrag 2009
 360. NAV Herøy- etablering av nytt kontor - LØFTprosess med veiledning 2009/2010
 361. NAV Herøy - veiledning av ansatte 2013
 362. NAV Vestnes - teamveiledning 2009
 363. Transportbransjens opplæringskontor - LØFTforedrag 2009
 364. Lastebileigerforbundet Møre og Romsdal - arbeidsgledeforedrag 2011
 365. Universitetet i Tromsø - LØFT kurs for alle 3 kull ved Bedriftskulturstudiet 2009
 366. Molde Næringsforum - LØFT for Trainees 2009
 367. BUFetat Møre og Romsdal - teamveileder 2009
 368. BUFetat Møre og Romsdal - veileder for leder 2011/2012
 369. Plassebakken Barnehage - Bedriftskultur/visjonsbygging høst 2009/2010
 370. Plassebakken Barnehage - leder og teamcoaching 2009/2010
 371. Plassebakken Barnehage - LØFTkurs 2011
 372. Plassebakken Barnehage - LØFTkurs og veiledning 2013
 373. Plassebakken Barnehage - Coorporation Training program - veiledning 2017
 374. HerøyLØFTET - LØFTkurs 2009
 375. Rusbehandling Midt Norge/Veksthuset i Molde - LØFT kurs 2009/2013
 376. Rusbehandling Midt Norge/Molde Behandlingssenter - veileder alle ansatte inkl ledelse 2012/2013
 377. Rusbehandling Midt Norge/ Molde Behandlingssenter - veileder ledergruppa 2014/2015/2016
 378. Visma Services Norge - LØFTkurs 2009
 379. Visma Services Norge - personalsamling 2010
 380. Forum for offentlig service - Bedriftskulturforedrag Servicekonferansen Gardermoen 2009
 381. Blåtinden Barnehage, Ulsteinvik - LØFTkurs 2010
 382. Remiks Tromsø via HSR Management - foredrag 2010
 383. Moldebadet - bedriftskultur og teambygging 2010
 384. Kvinner i farta via HSR Management Tromsø 2010
 385. Finnmarkskonferansen 2010 - foredrag 2010
 386. Fylkesmannen i Møre og Romsdal - foredrag stressmestring 2010
 387. Fylkesmannen i Møre og Romsdal - LØFT kurs 2017
 388. Troms Fylkeskommune - Ungdomstinget - foredrag 2016
 389. Troms Fylkeskommune - Verdensdagen for psykisk helse 2017
 390. Verdensdagen for psykisk helse - foredrag - hvordan skape løsningsfokusert kultur 2010
 391. Krisesenteret i Molde - LØFTopplæring 2011
 392. Rusettervernet i Sogn Og Fjordane - LØFTkurs 2011
 393. Rusettervernet i Sogn og Fjordane - nytt LØFTkurs 2011
 394. Rusettervernet i Sogn og Fjordane - LØFT på ledersamling 2017
 395. Molde og omegn brystkreftforening - InspirasjonsLØFT 2011
 396. Norsk Polarinstitutt - konflikthåndteringskurs 2011
 397. Norsk Polarinstitutt - bedriftskulturens betydning for arbeidsglede 2011
 398. Norsk Polarinstitutt - coach leder 2012
 399. Sparebank1 Midt Norge - foredrag Ledere som kulturbærere 2011
 400. Sparebank1 Midt Norge - foredrag tillitsvalgte - hvordan skape bedriftskultur 2011
 401. Ulmatec(Ulstein Marine Technology)foredrag Motivasjon skaper bedriftskultur! 2011
 402. MS foreninga i Molde - LØFTforedrag 2011
 403. Landsforeningen for overvektige - Motivasjonskurs og Zumbatrening 2012/2013/2014
 404. Molde og Romsdal Brystkreftforening - foredrag årsmøtet M og R 2013
 405. Handelshuset Moldetorget - bedriftskultur prosess/kursrekke 2012
 406. Ekrehagen barnehage, Tromsø - innføringskurs i LØFT 2010 - oppfølgingskurs 2012
 407. Rabben barnehage, Rauma - LØFT kurs 2012
 408. Mafoss - forening for Maritime bedrifter på Sunnmøre - LØFTkurs 2012
 409. Apotek 1 - LØFTkurs 2012
 410. Ulstein Verft - bedriftskulturbygging 2012
 411. Ulstein Verft - LØFT opplæring potensielle ledere 2013
 412. LINK - mottak LØFT kurs Volda/Ulstein 2012
 413. Nygiv Prosjektet Finnmark - LØFT kurs 2013
 414. Kjærinngløftet Porsanger - LØFT kurs 2013
 415. NAV Troms - LØFT kurs NAV ledere 2013
 416. NAV Tromsø - LØFT kurs NAV avdelingsledere/veiledere 2013
 417. NAV Trondheim - LØFT kurs 2013
 418. Hustadmarmor A/S - foredrag 2013
 419. Franzefoss - Hareid - LØFT kurs 2013
 420. LINK Vestnes(asylmottak) - coach 2013
 421. Posten Sunnmøre og Nordfjord - bedriftskultur og LØFT ledere 2013
 422. Inspiranor - LØFT kurs Lakselv i Finnmark 2013
 423. Nordreisa ASVO - LØFT kurs 2013
 424. Alle ASVO bedrifter i Troms - 2 dagers LØFT kurs 2013
 425. Nasjonal Inspirasjonskonferanse - MS forbundet LØFTforedarg 2013
 426. Kvinnenettverk Arktis samling Svalbard 2013
 427. Barent Woman Without Borders - samling Murmansk 2012 og Senja 2013
 428. MOBARN - private barnehager i Molde LØFT kurs 2013
 429. LUIN - skole/barnehageledernettverk i Nordfjord - Bedriftskulturforedrag 2014
 430. Nordvestforum - LØFT på deres Lederutviklingsprogram vår/høst 2014/2015
 431. Norsk Dermatologisk forening - motivasjonforedrag landskonferanse 2014
 432. FFO - motivasjonsforedrag 2014
 433. Handelshuset Førde - foredrag alle butikksjefane 2014
 434. Eiendomsmegler Vest - motivasjonsforedrag 2015
 435. Årølia barnehage, Espira - veileder leder 2015
 436. Din Utvikling, Tromsø - LØFT kurs 2015
 437. Espira Årø barnehage - coach for leder 2015
 438. GNIST barnehage Hareid - LØFT opplæring 2015
 439. GNIST barnehage Hareid -LØFT kurs foreldre 2016
 440. GNIST barnehage Ratvika - LØFT opplæring 2015
 441. GNIST barnehage Støylane - LØFT opplæring 2015
 442. GNIST barnehage Støylane - LØFT kurs foreldre 2016
 443. GNIST barnehage Nordstrand - LØFT opplæring 2015
 444. GNIST barnehage Nordstrand - LØFTkurs foreldre 2016
 445. GNIST barnehage Nordstrand - LØFT oppfølgingskurs 2017
 446. West Elektro, Kristiansund - Motivasjonsforedrag 2015
 447. Almegjordet Barnehage, Ulsteinvik - Bedriftskulturprosess 2015
 448. Almegjordet barnehage, Ulsteinvik - veileder 2016
 449. Høddvollbarnehagen, Ulsteinvik - LØFT for foreldre 2015
 450. Høddvollbarnehagen, Ulsteinvik - LØFT opplæring 2017
 451. Haugenstykket Barnehage. Tromsø - LØFTkurs 2016
 452. Posten - foredrag Storledersamling Midt Norge 2015
 453. Posten - LØFT opplæring ledergruppe 2016
 454. Posten - personalmøter 4 avdelinger 2017
 455. Tromsø Idrettsråd - foredrag Inkluderingskonferansen 2016
 456. LINK Søre Sunnmøre - LØFT kurs 2016
 457. LINK Søre Sunnmøre - veileder 2016
 458. LINK Søre Sunnmøre - Coorporationtraining program 2017
 459. Møre og Romsdal Reumatikerforening - foredrag 2016
 460. Sparebank 1 Midt Norge - foredrag 2016
 461. Mental helse Møre og Romsdal - motivasjonsforedrag 2016
 462. Serit Møre - Organisasjons og lederutviklingsprosess 2017/2018
 463. Oslo Handelsgymnasium - LØFT kurs 2017
 464. Norges Speiderforbund - coaching speidersjef 2017/2018
 465. Møre og Romsdal Blindeforbund - LØFTforedrag 2017
 466. Coach for Hilde Erlandsen - LØFT i masterstudium 2017/2018

OMTALAR
FRÅ DELTAKARANE

Klikk her for a lese omtalar
frå deltakarane.

REFERANSER

Klikk her for ei liste over 
mine referanser.