logo.png
 
 
 
MENY
 FIRMAPROFIL
 klikk her for å lese
meir om firmaprofil
 BEDRIFTSKULTUR
 klikk her for å lese
meir om bedriftskultur
 LØFT

 klikk her for å lese
meir om  løysingsfokusert
tilnærming

 VEILEDNING / COACHING
 klikk her for å lese meir om veiledning / coaching
 KURS / FOREDRAG
 klikk her for å lese
meir om kurs / foredrag

Velkomen

Eg jobbar med utvikling av menneske og organisasjonar, som prosessveiledar innan bedriftskultur og  LØFT(løysingsfokusert tilnærming).

Har vore leiar i 30 år, derav 15 i det offentlege, henholdsvis som sosialsjef ,trygdesjef, helse og sosialsjef og personalsjef/ass.rådmann. Dei siste 17 år som eigar av eigen verksemd. Tidligare jobb praksis inneberer også 6 år innan handel og reiselivsbransjen.

Er utdanna sosionom fra 1988, og har etterutdanning i ledelse fra 1990. Cand.mag grad med faga psykologi, sosiologi og pedagogikk.
Vidareutdanning i barnevern (1989), familiepsykiatri (1991), kompetanseutvikling (2002) og vidareutdanning i bedriftskultur i endring og utvikling (2007).
Har kvalifisert meg for å arbeide i styrer eksamen BI (2004).

Gjennomført Traumeutdanning i Tromsø 2015/2016.

Har blant anna styreverv i Molde og Romsdal Havn.

Sertifisert LFA coach(løsnings fokuserte arbeidsplasser) - Ben Furman, Stockholm 2010
Har i ei periode jobba som rådgjevar i det private næringsliv, før eg etablerte Aura Consulting 1.april 2003.